(new)ויקטורי
אמצו לכם גור

אמצו לכם גור

עונת ההמלטות של חתולי הרחוב בעיצומה והווטרינר העירוני קורא לתושבים שלא לגעת בעצמם בגורים שנולדו בחצרות • טלפון למוקד העירוני יפתור את הבעייה

האביב כבר כאן וזוהי התקופה ה"חמה" של המלטות החתולים ובמיוחד חתולי הרחוב. ד"ר עופר עינב, מנהל השירות הווטרינרי העירוני, מסביר כי "יש המלטות הנעשות בחצרות הבתים, שכן החתולות שאינן מעוקרות מחפשות מקום מוגן להמליט בו. כמו למשל מסתורי כביסה, מחסנים ואף עציצים ריקים על מנת להעניק לגורים יכולת שרידות בשבועות הראשונים לחייהם. הניסיון מלמד שכאשר מתרחשת המלטת גורים בחצר בית, האם תעביר לאחר מספר ימים את הגורים מחוץ לחצר ויש להעניק לה את ההזדמנות לעשות זאת. לצערי אנו נתקלים במקרים בהם תושבים - על דעת עצמם - העבירו את הגורים למרחב ציבורי ובכך למעשה חורצים את דינם של הגורים המנותקים מאמם. יותר מזה – הם מבצעים עבירה המנוגדת ל'חוק צער בעלי חיים''".

על פי הנחיות השירות הווטרינרי, תושבים אשר נוכחות החתולה וגוריה מהווה עבורם מטרד מוזמנים לפנות למוקד העירוני 106 על מנת שניתן יהיה לסייע בעזרת מפקחים ווטרינריים מיומנים, לנסות לעזור בהרחקתם בהתאם להוראות חוק צער בעלי חיים.

השירות הווטרינרי אוסף באופן קבוע חתולי רחוב משטחים ציבוריים וחצרות בתים ומעבירם ניתוח עיקור/סירוס וחיסון נגד כלבת. החתולים נלכדים במלכודת מיוחדת אשר לא גורמת להם לכל נזק, עוברים רישום מלא המתייחס למיקום הלכידה, מין וצבע. לאחר מכן עוברים החתולים ניתוח בהרדמה כללית להוצאת אברי הרבייה, חיסון כנגד מחלת הכלבת וסימון אוניברסאלי על ידי חיתוך קצה אוזן שמאל, אשר מעיד על היות החתול מסורס או מעוקר. ד"ר עינב מוסיף כי "פעילות העיקור והסירוס, המוציאה למעשה את החתולים ממעגל הרבייה, מפחיתה משמעותית את היללות וההתנהגות התוקפנית בין החתולים בתקופת הייחום, כך שהיא מיטיבה עימם וכמובן עם התושבים".

תושבים אשר מעוניינים לשמש כאומנה לגורי חתולים שננטשו מוזמנים להתקשר לשירות הווטרינרי העירוני – 08-9726179.

(new)בשר בכפר, מוזל בכפר 26.8.20