(new)ויקטורי
ייפוי כוח מתמשך - הכלי שיקל עליכם את הטיפול בהורים

ייפוי כוח מתמשך - הכלי שיקל עליכם את הטיפול בהורים

ייפוי כח מסוג מתמשך יאפשר לכם לטפל בהוריכם באופן הטוב ביותר וכפי שהם היו רוצים  ללא הצורך בקבלת אישורים משפטיים על כל פעולה ופעולה והוצאת סכומי עתק על כל הקשור אל התהליך המשפטי

קיים שלב בטבע בו הגלגל מתהפך. אם עד שלב מסויים תפקיד ההורים הינו לטפל בילדיהם, בשלב מסוים  הילדים הופכים להיות המטפלים של ההורים. במאמר זה נגולל בפניכם אודות אותו ייפוי כח שיאפשר לכם ויקל עליכם בכל הקשור אל טיפול בענייני הוריכם ויאפשר לכם ליישם הלכה למעשה את אחת הדיברות החשובות ביותר לכל יהודי "כבד את אביך ואת אמך'.

מהו ייפוי כח אשר מוגדר כמתמשך?

ייפוי כח מתמשך הוא אותו מסמך משפטי אשר יעזור לכם לקבל החלטות שונות עבור ההורה במצבים בהם ההורה כבר לא יוכל לקבל וליישם החלטות אלו. ייפוי כח זה מאפשר לכל הורה (למעשה, לכל אדם מעל לגיל 18), לקבוע מיהו אותו אדם שינהל את  ענייניו בעתיד, באותו השלב בו הוא לא יוכל לטפל בעצמו וזאת משום  דמנציה, מוגבלות נפשית או מוגבלות פיזית. כאן, חשוב לפנות להורה כאשר הוא צלול דעת ולבקש ממנו לייפות את כוחכם וזאת על מנת שתוכלו  לקבל בשמו החלטות עתידות. ייפוי כח זה יכול להיות לגבי כל מיני עניינים, אם הכוונה היא לעניינים בריאותיים ואם לענייני רכוש. התחומים המאוזכרים בייפוי כח הם התחומים היחידים הרלוונטיים למיופה כח.

האם ייפוי כח זה הכרחי?

רק אתם והוריכם יכולים לקבוע האם ייפוי כח מתמשך הוא רעיון טוב. טרם קבלת החלטה חשובה זו חשוב שתהיו מודעים ליתרונות של ייפוי כח זה:

אין צורך באישור בית משפט – באם מתרחש מצב בו אתם צריכים לקבל החלטה זו או אחרת בשם אחד ההורים שלכם (או שניהם), באם יש ברשותכם ייפוי כח מסוג זה לא תצטרכו לקבל אישור מבית המשפט לביצוע פעולה זו או אחרת  ולא תצטרכו לקבל אישור של אפוטרפוס לביצועה.

חיסכון כספי – כיוון שלא תצטרכו לאשר כל פעולה אשר אתם נדרשים לבצע עבור הוריכם עם בית המשפט או האפוטרפוס, לא יהיו לכם הוצאות משפטיות על פעולות אלו ולכן מדובר כאן על חיסכון כספי.

הפעולות הנכונות – תוכלו לקבל את ההחלטה הנכונה. אותה החלטה בו ההורים שלכם היו מעוניינים וזאת ללא לחץ או התערבות של גורמים חיצוניים אשר אינם מכירים את ההורים שלכם.

הנחיות מראש – ההורה יכולה להשאיר הנחיות מראש ואילו אתם רק תוציאו את אותן הנחיות לפועל ברגע המתאים.

כי היום ייפוי כח מסוג מתמשך יאפשר לכם לטפל בהוריכם באופן הטוב ביותר וכפי שהם היו רוצים  ללא הצורך בקבלת אישורים משפטיים על כל פעולה ופעולה והוצאת סכומי עתק על כל הקשור אל התהליך המשפטי.

(new)שלומי תבלינים 18.5.20