(new)מחלקים באמצע עמוד הבית
איך למנוע את האסון הבא במקום העבודה?

איך למנוע את האסון הבא במקום העבודה?

כולנו מגיעים בבוקר למקום העבודה שלנו כשאנחנו מרגישים מוגנים לחלוטין, ועל-מנת שלתחושה זו תהיה אחיזה במציאות, אסור להתפשר על אף מרכיב בבטיחות

לכל מי שמעסיק עובדים יש אחריות עצומה. בין אם מדובר במספר מצומצם של בני אדם שמגיעים מדי בוקר למקום העבודה, ועל אחת כמה וכמה כשמדובר על עשרות או מאות בני אדם, הבעלים והמנהלים מחויבים לעשות הכל כדי להבטיח את שלומם של הכפופים להם. האחריות היא גם של העובדים עצמם - אמנם לא לכל עובד בכל חברה יש את היכולת לוודא שננקטו כל הצעדים הדרושים, אבל על-מנת למנוע אסונות במקום העבודה נדרשת תשומת לב לנושא מצד כל מי שנמצא באותו מקום שעות רבות מדי יום.

מה קובע החוק?

גם במסגרת החוק מוקדשת כמובן תשומת לב לסוגיית הבטיחות. בין השאר בכל מפעל שמועסקים בו יותר מ-50 בני אדם יש תפקיד שנקרא "ממונה בטיחות" וחובה לאייש אותו באדם שהוכשר לכך ואכן ממלא את התפקיד החשוב. בנוסף, ישנן התקנות השונות במסגרת חוק רישוי עסקים, ובפרט הן מתייחסות לנושא הקריטי של מניעת שריפות, גילוי אש וכיבוי אש.

חשוב שוב להדגיש: החוק אמנם מחייב כל עסק שזקוק לרישיון עסק ליישם דרישות שונות בכל הנוגע לבטיחות, ואותם עסקים שזקוקים לאישור כיבוי אש מחויבים גם בביקורות תקופתיות - אבל האחריות היא גם של העובדים, ואם מתגלים ליקויים – חובה להתריע על כך באופן מיידי ולוודא שהנושא מטופל.

חשיבות הזיהוי המהיר של כל שריפה

שריפה היא אחד המצבים המסוכנים ביותר בכל מקום עבודה, ואש שלא מצליחים להשתלט עליה במהירות עלולה לגבות מחיר יקר מאוד. בהתאם, נדרשים אמצעים לזיהוי מהיר של בעירה, כך שיינתן לה מענה מידי ואפקטיבי. לשם כך, חשוב להתקין בעסק גלאי עשן ואש איכותיים. גם ההתקנה, ובפרט הפריסה של אותם גלאים, קריטית - כך שהמקום יכוסה באופן מושלם ולא יהיה מצב שבו יש עשן או אש והם מתגלים מאוחר מדי.

עוד חשוב לדעת בהקשר זה שישנם סוגים רבים של גלאי אש ועשן, ועל כן מומלץ לפנות לחברה ותיקה ובעלת יושרה מלאה שתמליץ לכם על הגלאים המתאימים ביותר לאופי העסק, מאפייני המבנה ומסגרת התקציב שלכם.

האמצעים החשובים הנוספים למניעת אסונות

גלאי עשן ואש הם כמובן רק מרכיב אחד בהיערכות לקראת שריפה ועל-מנת למנוע אסון. בנוסף, חשוב מאוד שהעסק יכיל גם יציאות חירום וכן שילוט ברור שמכוון את הנמצאים במקום אל אותן יציאות - ובפרט אם מדובר במקום שמגיעים אליו גם לקוחות או אורחים, והם מן הסתם לא מכירים את המקום ובשעת חירום ישנו צורך בהכוונה מדויקת שניתן מיד לזהות אותה.

הדרכות בטיחות שוטפות

במקומות עבודה שבהם העבודה עצמה מתאפיינת בסיכון מסוים חובה לבצע הדרכות בטיחות שוטפות. כמו כן, חשוב מאוד לוודא שכל התקנות נאכפות - כולנו מגיעים בבוקר למקום העבודה שלנו כשאנחנו מרגישים מוגנים לחלוטין, ועל-מנת שלתחושה זו תהיה אחיזה במציאות, אסור להתפשר על אף מרכיב בבטיחות.

עיריית מודיעין קיץ מודיעינ