(new)ויקטורי
נפל עליו תיק

נפל עליו תיק

הרב יעקב צ'קוטאי ניסה להשפיע על דיון בתיק גירושין בכך שפנה לרב ישראל לאו וביקש ממנו לפסוק לטובת האישה • בשיחה עם הבעל הודה בכך הרב ואף ציין כי הוא עושה זאת כבר שנים • את הפרשה חשף תאגיד "כאן" והחומרים מהכתבה ששידר הועברו לבדיקת המשטרה

תאגיד השידור הציבורי "כאן 11" פירסם השבוע כתבה ממנה עולה חשד כי הרב יעקב צ'קוטאי  - רב רובע מכבים-רעות - פעל לכאורה באופן בלתי חוקי כדי להשפיע על הליכים המתנהלים בבית הדין הרבני הגדול בו נידונים נושאים כמו דיני משפחה ורכוש.

בכתבה הושמעה שיחת טלפון של צ'קוטאי עם אדם הנמצא בהליכי גירושין, לו נודע כי צ'קוטאי התערב לטובת אשתו באמצעות מכתב ישיר לרב הראשי דוד לאו. לאו – בעצמו תושב מודיעין – הוא מכר ותיק של צ'קוטאי שבמשך שנים שימש לצדו כרב עירוני. בהיות היום הרב הראשי לישראל (האשכנזי) לאו הוא גם נשיא "בית הדין הרבני הגדול" בו מתנהל תיק הגירושין ויש להניח שמכיוון שצ'קוטאי שלח לו מכתב בעניין – גם דן בתיק האמור.

בכתבה פורסם המכתב ששלח צ'קוטאי ללאו שם נכתב בין היתר: "בת עירנו עשוקה וכואבת, ומיוסרת, הורסים אותה ואת חיי משפחתה אחיה זקן ואביה תושבי עירנו". בשיחת הטלפון המוקלטת אישר צ'קוטאי את הדברים לחלוטין ואף ציין כי מדובר אצלו בדפוס קבוע שנמשך שנים.

בכל הקשור לדיני אישות בית הדין הרבני הגדול הוא בית משפט לכל דבר. ההחלטות משפיעות גם על גורל בני המשפחה וגם על חלוקת הכספים והרכוש בין הצדדים המתגרשים. התנהלות הרבנים כדיינים צריכה כמובן להיות חסוייה ו"סטרילית" ונסיון להשפיע על דיין הוא כמו נסיון להשפיע על שופט אזרחי. לפני שנה אף הוציא נציב תלונות השופטים הנחייה לבתי הדין הרבניים לפיה חל איסור על רב עיר לפנות אל הדיינים. בהחלטה אף נכתב כי מדובר בעבירה פלילית, לפי החוק האוסר על שידול או הפניית בקשות לשופט.

כאמור - היוזמה של צ'קוטאי הסתבכה לאחר שהבעל גילה על קיומו של המכתב, התקשר אליו ועימת אותו עם הנושא. צ'קוטאי המשיך והרחיב: "אתם לא התיק היחיד שפניתי לרב הראשי וביקשתי שיחה ולסגור עניין. אתם לא התיק היחיד. הוא עשה כמה עשרות תיקים כאלה במשך שש שנים שפניתי אליו. הוא סגר תיקים".

לאחר שהבין צ'קוטאי כי השיחה עלולה לפעול נגדו הוא ניסה למזער נזקים ויזם שיחה אל הבעל. בשיחה זו הוא ביקש לשנות את ניסוחיו ולחזור בו מאמירותיו הקודמות.

בתגובה לפניות "חדשות כאן 11" אמר הרב לאו כי "לא חל טעם לפגם בהתנהלותי ואף פסלתי את עצמי מלהשתתף בדיון". הרב צ'קוטאי סירב להגיב ישירות וטען כי הוא מנוע מלדבר מכיוון ש"שהנושא נמצא בדיון משפטי". החומרים שהעלו את החשד להתנהלות פלילית של צ'יקוטאי הועברו לבדיקת המשטרה. גם תגובת הרב צ'קוטאי לפניית "מודיעין News" לא התקבלה עד לסגירת הגליון.

(new)שלומי תבלינים 18.5.20