(new)ויקטורי
ביבס: "הממשלה הבטיחה לתמוך ברשויות במאות מיליוני שקלים, אבל הכסף לא הגיע"

ביבס: "הממשלה הבטיחה לתמוך ברשויות במאות מיליוני שקלים, אבל הכסף לא הגיע"

13 ראשי רשויות הודיעו כי יעכבו בניית דירות חדשות עד ש"המדינה תעמוד בהתחייבויותיה"

ראשי רשויות נגד הממשלה: 13 ראשי ערים הצהירו בשבוע שעבר כי יעכבו בניית דירות חדשות בערים בעקבות אי עמידת המדינה בהתחייבויותיה. כך פירסם העיתון דה מארקר.

לפי הידיעה, ראש עיריית מודיעין ויו"ר מרכז השלטון המקומי, חיים ביבס, אמר: "הבנייה תיעצר ולא תתקדם בכל מקום שבו ראשי הערים לא יקבלו מענה לבעיות. הסכמי הגג נועדו לתת מענה לבעיית המגורים והתשתיות, אך הביצוע שלהם לא היה טוב, ובמקרים רבים המדינה לא עמדה בהתחייבויות שלה. כשהממשלה מתחייבת להעביר תקציב לבניית מוסדות חינוך ותשתיות, היא צריכה להעביר את התקציבים במועד הבנייה. לא ייתכן שייבנו דירות — התושבים יגיעו, ולא יהיה להם בית ספר מוכן".

עוד הוסיף ביבס לגבי הסכמי הגג שהובילה המדינה בשנים האחרונות: "כשנוספים תושבים חדשים, המדינה צריכה לספק גם תוספת של מקומות תעסוקה, מסחר ובילוי — והסכמי הגג לא נתנו פתרון לכך. הממשלה היתה ערה לבעיה והבטיחה לתמוך ברשויות במאות מיליוני שקלים, אבל בפועל הכסף לא הגיע. הרשות להתחדשות עירונית היתה אמורה להקים את הקרן, באמצעות כסף שיגיע מרשות מקרקעי ישראל (רמ"י). ברשות נצברו 7 מיליארד שקל ממכירת קרקעות. אם היו מקצים 10% מתוכם לתמיכה בתוכניות ההתחדשות העירונית, ובהקמת התשתיות הנדרשות, הבעיה היתה נפתרת".

כאמור, התנגדות ראשי הערים מגיעה ממספר מוקדים – החל מחיפה, שם עצרה ראש העיר החדשה עינת קליש-רותם את תוכניות הבנייה, דרך בת ים וגבעתיים בהן ביקשו ראשי הערים לצמצם את התכניות במידה ולא יינתן מענה הולם בתחום התשתיות, ועד לאשקלון, נתיבות ויבנה שהודיעו כי לא יוכלו לממש את הסכמי הגג כלשונם.

הסכמי הגג שהובילה הממשלה האחרונה נועדו להבטיח לרשויות כי תוספות הבנייה הגדולות בתחומן ילוו בהקמת תשתיות ובתמיכה כספית, שיאפשרו להן לקלוט את התושבים החדשים ללא פגיעה באיזון התקציבי שלהן. על פי דה מארקר בשנתיים האחרונות החלו ההסכמים לקרוס בזה אחר זה. הראשונה היתה קריית גת, שהממשלה נאלצה לחתום עמה באחרונה על הסכם חדש. אחריה הגיעו רמת גן, יבנה, חיפה, אשקלון וערים אחרות. בשנה האחרונה שותקה למעשה הפעילות: הסכמים חדשים לא נחתמים, והסכמים חדשים אינם מבוצעים או מבוצעים באופן חלקי מאוד.

בכתבה שפירסם דה מארקר נטען כי במקרים רבים התברר לראשי הרשויות כי הבטחות הממשלה לא גובו בתקציבים. כך למשל מימון לתוספת מוסדות חינוך ומבני ציבור תוקצב באופן חלקי, כמו גם העובדה שאין מענה לפער בין עלות השירותים הנדרשת לכל משפחה לבין הכנסות הרשויות מתשלומי הארנונה, כאשר הממשלה לא התחייבה לממן את הפער הצפוי.

(new)שלומי תבלינים 18.5.20