(new)ויקטורי
חבל שאני לא צבוע, היו דואגים לי

חבל שאני לא צבוע, היו דואגים לי

כתבת השער של "מודיעין News" בשבוע שעבר הביאה לשטף של תגובות ודיונים ברשתות החברתיות • משה מנס, תושב מודיעין עילית, בטור תגובה על הכוונה לגבות תשלום בכניסה לפארק ענבה • ובעיקר על התגובות לפירסום

בואו נניח לרגע את החרדים בצד ונדבר על צבועים. אני רוצה לצטט מתוך טור שנכתב בקבוצת פייסבוק במודיעין שלנו: "אנחת רווחה עלתה מאלפי בתים במודיעין מכבים רעות, כאשר הותרה לפרסום עסקה שנרקמה מספר שבועות בחדרי חדרים, בהובלתו של ראש העיר מודיעין ויו״ר מרכז השלטון המקומי, מר חיים ביבס, הושלם המהלך של הכרזת הגבעות הדרומיות כגן לאומי ע״י רשות הטבע והגנים. מהלך זה איפשר את העתקתה של רותי הצבועה לגבעות הדרומיות במקום ליוטבתה, מהלך שעולה בקנה אחד עם צו בית המשפט שהוצא בעניינה וגם מביא בחשבון את רווחתה של הצבועה האמיצה, שכבשה את לבבות תושבי העיר והפכה לסמלה. בנוסף, תגידו מזל טוב. לרותי הצבועה נולדו שלושה צאצאים. רותי מלמדת את כולנו שיעור בחוזקו של הטבע!".

אח, אם רק הייתי צבוע. אם רק הייתי צבוע היו נלחמים על כך שאשאר בעיר. היו מגישים עתירות לבית המשפט ודואגים להקצות לי שטח. אם רק הייתי צבוע היו כותבים עלי שאני אמיץ, שכבשתי את לבבות תושבי העיר והיו מאחלים לי מזל טוב עם הולדת הצאצאים. לצערי אני לא צבוע. אני פשוט חרדי. חרדי שצריך להתנצל על קיומו ועל כל התנהגות או אמירה שחרדי אחר עושה ביקום.

אני מבין את אי הנוחות של תושב מודיעין שרוצה לבוא בחופש לפארק ומגלה שהוא מלא עד אפס מקום בחרדים שאינם תושבי העיר. אני גם מודע לכך שיש  אורחים טיפשים שלא מכבדים את המקום בו הם אורחים. אך למרות זאת, כשאני רואה את התגובות, את השנאה וההתבטאויות בנוגע לחרדים והפארק, אני שואל את עצמי – האם הטענות והכעס הגדול הן באמת בגלל הלכלוך שהשאירו, בגלל הטיפש שהעיר לילדה עם גופיה, או שזה המקום לבטא את השנאה והכעס הגדול שיש באופן כללי לחרדים (למה שונאים זה כבר עניין לטור נפרד).

התשובה שלי בעניין היא ברורה. יש מספיק אנשים כנים שכותבים ישירות: "אתה חרדי מסריח. לא רוצים אותך". תודה על הכנות.

אני באופן אישי לא מגיע לפארק ענבה ואני ממליץ לכל חרדי שלא להגיע למקום בו אנחנו לא רצויים. אני בעד שיגבו כסף. די להרגיש כאילו מישהו עושה לנו טובה. תושב חיפה שיבוא למודיעין ישלם כניסה לפארק ותושב מודיעין שיבוא לתל אביב ישלם כניסה לחוף.

אני כן מזמין את תושבי מודיעין לבוא וליהנות ממה שיש למודיעין עילית להציע – משרדי ממשלה, מרפאות, מרכזי קניות וחנויות ביתיות זולות במיוחד. ואני משאיר אתכם ואותי בשאלה - למה השנאה? ומה אני האיש הקטן יכול לעשות בשביל להמעיט אותה? ואולי התשובה נמצאת בדברי זאב ז'בוטינסקי: "מתחלפות התואנות של השנאה, מתחלף תוכן העוונות אשר יאשימו בהם את היהודים, אבל השנאה והבוז נצחיים הם".

(new)שלומי תבלינים 18.5.20