(new)ויקטורי
"סופרדיל" בדרך לעיר

"סופרדיל" בדרך לעיר

רשת המרכולים מאיזור ירושלים רכשה בשכונת נופים את מגרש 703 בכ-16 מיליון שקל

רשת מרכולים נוספת מגיעה למודיעין. אמנם מדובר בטווח זמן של שנתיים לפחות עד שהמרכול החדש יחל לפעול, אבל כבר ניתן לומר כי עוד חברת מרכולים מגיעה לכאן והפעם מדובר ב"סופרדיל" -  רשת מרכולים מקומית מירושלים וסביבתה שנכנסת לעיר. סופרדיל היא רשת מוכרת מאד לירושלמים ומחזיקה מספר סניפים בעיר ובאזורים סמוכים בהם אפרתה וגוש עציון.

סופרדיל זכתה במכרז לרכישת מגרש מס' 703 בשכונת נופים שהולכת ונבנית ועליו היא תקים את הסניף שלה. שטח המגרש הוא כשני דונם והוא נמצא בחלקה המערבי של השכונה. סופרדיל שילמה סכום של  10.1 מיליון שקל על הקרקע - פי 4.5 ממחיר המינימום שדרשה רשות מקרקעי ישראל שעמד על 2.8 מיליון שקל. הסכום ללא מע"מ ובתוספת הוצאות פיתוח (כ-4 מיליון שקל) מגיע היקף העיסקה לסך כולל של כ-16 מיליון שקל.

(new)שלומי תבלינים 18.5.20