(new)ויקטורי
שיא חדש במספר הניגשים לבגרות ב-5 יחידות מתמטיקה

שיא חדש במספר הניגשים לבגרות ב-5 יחידות מתמטיקה

קרוב לשליש מתלמידי התיכונים במודיעין שנבחנו במתמטיקה ניגשו לבחינה הכי מאתגרת, הרבה יותר מהממוצע הארצי

העלייה נמשכת: גם השנה נמשכה העלייה בשיעור תלמידי תיכוני מודיעין שניגשו ביום שני לבגרות ב-5 יחידות לימוד במתמטיקה. מתוך 3,345 תלמידים שניגשו לבחינה, 1,078 נבחנו בגרסה המאתגרת במיוחד שלה. לבחינה השבוע ניגשו בכל רחבי הארץ כמאתיים אלף תלמידים, שמספר שיא של 19,200 מתוכם נבחנו בחמש יחידות לימוד. כאמור, מדובר רק על הניגשים לבגרות ולא אלו שהוכרזו כבר בזכאים לאחר שבחינתם נבדקה.

מדובר על שיעור של 32.2%, עלייה משמעותית לעומת שנת הלימודים הקודמת בה ניגשו לבחינה ב-5 יח"ל 23% מהתלמידים שנבחנו במתמטיקה. נתונים לגבי מיקומה של מודיעין לעומת שאר הארץ טרם פורסמו, אולם מדובר בכל מקרה המשך מגמת העלייה במערכת החינוך בעיר כאשר בשנת 2016 למשל ניגשו לבחינה ב-5 יח"ל רק 324 מתלמידי התיכונים שהיוו 20.8%.

בסך הכל משלימה מודיעין עלייה מרשימה ועקבית מאז שנת השפל ב-2013, בה ניגשו לבגרות בחמש יחידות רק 13.7 אחוז מהתלמידים. בשנת 2014 נרשמה עלייה לנתון של 15.2% ושנה לאחר מכן עלה שיעור הניגשים לבגרות המאתגרת ל-18%.

מויש לוי, סגן ראש העירייה ומחזיק תיק החינוך במועצת, אמר השבוע: "בין יתר היעדים שמערכת החינוך הציבה לעצמה נמצאת גם המצויינות הפדגוגית בשלל מקצועות. ביטוי לכך ניתן למצוא גם בעלייה המשמעותית של הניגשים לבחינת הבגרות במתמטיקה בחמש יחידות, שיש לה משמעות לא רק במישור המקומי אלא גם ברמה הלאומית. מגיעה מלה טובה לעוסקים בנושא - אנשי מנהל החינוך, מנהלי בתי הספר והצוותים החינוכיים, להורי התלמידים, וכמובן לתלמידות והתלמידים היקרים שמשקיעים ומתאמצים ומגיעים להישגים".

(new)שלומי תבלינים 18.5.20