(new)ויקטורי
רובע מכבים כיישוב ספר

רובע מכבים כיישוב ספר

הצמידות לגדר המערכת והחדירות מבית סירא • הפריצות ותחושת הביטחון המתערערת – כל אלה הביאו להקמת ועדה בראשות האלוף במילואים יצחק הראל, שממליצה: מינוי רב"ש והקמתה מחדש של כיתת הכוננות היישובית

מאז אוחדו היישובים מודיעין ומכבים רעות לעיר אחת לפני יותר מעשור שנים נשמע ביטוי לכך ש"האיחוד היה רע ויש להפריד חזרה את מכבים רעות מהעיר". את השאלה הפילוסופית הסבוכה כיצד יתפקדו מכבים ורעות כיישות עצמאית אף אחד לא בדק לעומק, כי מעשית העניין לא הגיע לכלל ביצוע.

אבל בינתיים, בדרכים עוקפות, במכבים רעות עושים קולות של יישות עצמאית. יש ועד רובע שמתפקד על תקן מועצה מקומית בזעיר אנפין, ובעיקר בשנים האחרונות שורת פעולות ממתגת את הרובע כגוף שונה משאר שכונות העיר.

כך צצו בשנים האחרונות, בעיקר על רקע בטחוני, עמדות בדיקה ושומרים בכניסות למכבים ולרעות. כך הותקנו מצלמות אבטחה, כך הוקמה גדר מקבילה לגדר המערכת ליד בית סירא, וכך עכשיו החליט ועד הרובע לשדרג את אמצעי הביטחון ברובע וגם למנות קב"ט / רב"ש - ממש כמו ביישובי ספר כמו בעוטף עזה או בהתנחלויות.

בישיבת ועד הרובע האחרונה הוצגו מסקנותיה של הועדה שהקים יו"ר ועד הרובע, בראשה הועמדו האלוף במילואים יצחק הראל ואיתו עומרי תמיר.  המסקנות של חברי הוועדה התבססו על שורת אירועים שאירעו בחודשים האחרונים מכיוון הכפר בית סירא, במהלכם נפרצה גדר המערכת כמה פעמים, הובערו צמיגים והתקיימו הפגנות של פלסטינים במרחק עשרות מטרים מבתי היישוב מכבים.

גם גל הפריצות לבתי הרובע לא הביא שקט לתושבים וכך ישבו חברי הוועדה על המדוכה במשך שבועות עד שגיבשו שורת הסכמות שבמרכזן מספר פעולות כפי שאנחנו חושפים עכשיו:

הפעולה הראשונה המומלצת היא למנות כאמור קצין ביטחון במשרה מלאה שיהיה אחראי על הביטחון ברובע. המלצות נוספות הן להקים מחדש את כיתת הכוננות של הרובע שמתבססת על מתנדבים שיוקפצו במקרה של אירוע בטחוני ויספקו הגנה ראשונית לתושבים.

מסקנה נוספת היא להפעיל מחדש את כיתת הכוננות "המתמיד" הכפופה למג"ב בגזרה, וכן לשדרג את אמצעי הביטחון הקיימים, בהם מצלמות האבטחה, וכן להגביר את הפעילות מול חברות האבטחה הפרטיות הפועלות ברובע למניעת פריצות לבתים ועוד.

קמי רובינזון, יו"ר ועד הרובע: "נפגשתי עם חבר הוועדה עומרי תמיר שהדגיש בפני כי קיימת תחושת הביטחון ברובע איננה מספקת. הנחתי את הוועדה שלא לחרוג ממסגרת התקציב  ולאחר דיון בוועדת הביטחון של הרובע המלצותיה מובאת לוועד והן התקבלו ברוב של שבעה תומכים ללא מתנגדים".

עוד נושא שעלה לדיון היה היטל השמירה שנגבה מתושבי הרובע. מאחר ומשרד הפנים החליט שלא ייגבה החל מתחילת השנה הבאה היטל שמירה במתכונתו הנוכחית, אישרו חברי ועד הרובע ברוב של שישה תומכים מול מתנגד אחד לשנות את שם ההיטל ל"מס רובע" שיהיה כסף "צבוע" שיוקדש אך ורק לענייני ביטחון הרובע. מדובר בסכום שנתי של 640 אלף שקלים שמשלמים תושבי הרובע עבור פעילויות בטחון שוטף מעבר למה שהעירייה מספקת לכלל שכונות העיר.

(new)בשר בכפר, מוזל בכפר 26.8.20