(new)ויקטורי
בוטלה פתיחת כיתת א' בשלוחה של 'יחד'

בוטלה פתיחת כיתת א' בשלוחה של 'יחד'

ההחלטה: עקב מיעוט נרשמים וחוסר איזון בין מספר התלמידים הדתיים והחילוניים • מויש לוי: "המסלול הזה יקרה בעתיד"

פתיחת כיתת א' בשלוחה החדשה של בית הספר "יחד" בשנת הלימודים הבאה נדחתה נוכח מיעוט הנרשמים וחוסר איזון בין מספר התלמידים הדתיים והחילוניים.

בשנת הלימודים הנוכחית נפתח לראשונה גן ילדים של קהילת "יחד" כשלוחה חיצונית ולא בתוך מתחם "יחד" הכולל תלמידים מגילאי גן ועד תיכון. הגן החדש, בו לומדים השנה שלושים ילדים בגילאי שלוש, ממוקם בגן שקמה בשכונת משואה. בראיון ל"מודיעין News" אמר מחזיק תיק החינוך במועצה מויש לוי כי "לקראת השנה הבאה אנחנו בוחנים לא רק את הצמיחה של הגן הזה לגילאי ארבע ופתיחה נוספת של גן לגילאי שלוש, אלא גם אופציה של פתיחת הרישום למסלול שיכלול שם גם גן חובה וכיתת א', מה שייצור איזשהו רצף". כעת, שלושה חודשים לפני פתיחת שנת הלימודים הבאה מתברר כי ספק אם תכניות מנהל החינוך ייצאו לפועל.

פתיחת השלוחה החדשה של "יחד" מחוץ למתחם המקורי הגיעה בעקבות שנים של רמות ביקוש גבוהות לבית הספר, שהזכות ללמוד בו הייתה תלויה בהגרלה בין המעוניינים.

מויש לוי, איך זה קורה אם היו רמות ביקוש כל כך גבוהות?

"הרבה מההורים רוצים ללמוד ב'יחד' במתחם המוכר יותר. אלה שבאו מהאזור הגיאוגרפי של דרום ומזרח העיר דווקא כן היו מעוניינים, אבל הרוב עדיין מגיעים מהאזור המערבי. כנראה שעוד לא חלחל להכרה שיהיה מסלול של כיתת א'. בגנים דווקא יש היענות יפה ולכן ייפתחו עוד גנים בשנה הבאה. התכנון הוא שבנוסף לכיתת טרום-טרום חובה שפעלה השנה, ייפתח טרום-טרום חדש וגן משולב לגילאי 4-5".

איך פותרים את זה כעת?

"בינתיים אנחנו עדיין מנתחים את הנתונים ונצטרך לקבל החלטה ממש בימים הקרובים אם לפתוח כיתת א' או לא (הדברים נאמרו טרם ההחלטה שלא לפתוח. ע.ק.). בהתאם להחלטה נודיע להורים. אם התשובה תהיה שלא פותחים, אז כל הנרשמים לכיתה א' ייכנסו להגרלה למתחם המקורי בשכונת הנביאים. בכל מקרה, מכיוון שהגנים נפתחים ויש ביקוש, אז ברור שהמסלול הזה יקרה. השאלה היא אם זה יתחיל עם כיתה א' כבר השנה או שיידחה בעוד שנה. יש בזה גם הגיון. ברוב בתי הספר המשלבים בארץ מתחילים בגנים ואז הם צומחים לתוך בית הספר וזה יותר קל".

את בית הספר "יחד", שהיה אז הראשון מסוגו בארץ, הקימה העמותה בשם זה שהחלה את פעילותה בשנת 2000 כיוזמה מקומית של תושבי העיר, ביניהם סגן ראש העירייה כיום מויש לוי ואשתו נילי. בשנת 2001 נחנך בית הספר היסודי של "יחד" וארבע שנים מאוחר יותר התווספה אליו גם החטיבה העליונה השש-שנתית. ב"יחד" מפעילים גם שישה גני ילדים וכעת לומדים במסגרות החינוכיות שלו למעלה מ-1,200 תלמידים.

(newשלומי תבלינים חדש 13.10.21