(newsדיור מוגן 10.7.19
ביצוע כריתה מקצועית של עצים

ביצוע כריתה מקצועית של עצים

כדי ליהנות לאורך שנים רבות מעצים מטופחים ובריאים יש לבצע בהם פעולות תחזוקה שוטפות

עצי הדקל התמירים הנראים במקומות רבים בחצרות של בתים רבים ובמקומות ציבוריים ברחבי הערים מוסיפים בכל מקום יופי רב. כדי ליהנות לאורך שנים רבות מעצים מטופחים ובריאים יש לבצע בהם פעולות תחזוקה שוטפות כמו ניקוי וגיזום, לרווחתם של הדיירים והתושבים.

כריתה מקצועית של עצים

עצי הדקל צומחים בעיקר לגובה ולכן שטח המחיה שהם תופסים הוא קטן יחסית. יתרה מזו הם אינם זקוקים לדישון או להשקיה באופן שוטף, אך כן זקוקים לכריתה במועד כיוון שצמיחתם היא מהירה. עצי הדקל הם עצים בעלי גזע מאסיבי וענפים כבדים מאד ולכן פעולת כריתה מקצועית של עצים צריכה להיעשות במיומנות רבה על ידי צוותי עבודה מנוסים ובעלי ידע רב ותוך ביצוע תכנון מוקפד.

המטרה היא לא לפגוע בציבור עוברי האורח או הנהגים הנמצאים במקום ועלולים להיפצע מתהליך הגיזום. לכן מבצעים כריתה מקצועית של עצים תוך תיחום שטח ביטחון שאליו יפלו הענפים או חלקי הגזע ורק לאחר שהגזם ייאסף, יוכלו הולכי הרגל וציבור הנהגים לעבור שוב במקום ללא חשיפה לסכנות.

פעולת כריתה על יד צוותים מקצועיים

פעולת הגיזום של עצי דקל מתבצעת מעת לעת כדי למנוע התפתחות רחבה מדי של חלקי העצים המפריעים להולכי הרגל או מפריעים לשדה הראיה של הנהגים. חלק מהענפים מתייבשים ולכן עלולים להישבר וליפול כלפי מטה. כדי למנוע מצב מסוכן זה, מבצעים הליך כריתה מקצועית של עצים(,)גוזמים את הדקלים מבעוד מועד ויוצרים מרחב בטיחותי.

ניקוי דקלים

במהלך ניקוי דקלים מבצעים אנשי המקצוע המנוסים כמה פעולות כמו גדיד של התמרים שנותרו בצמרת העץ כדי למנוע התייבשות ונשירה של הפרי.  כשהתמרים נופלים על המדרכות או על הכביש הם יוצרים לכלוך רב, ריחות לא נעימים וגם יוצרים סכנת החלקה ולכן קוטפים אותם לפני שהתמרים מגיעים למצב של בשלות יתר והתייבשות. מעבר לכך מסירים ענפים מיותרים שהתייבשו ומשאירים את עץ הדקל עם כמות קטנה יחסית של ענפים סביבו.

צוותים מקצועיים לניקוי דקלים

לאור גובהו הרב של עץ הדקל, נדרשים העובדים המנוסים לבצע עבודות בגובה על סולם או בדרך כלל על מנוף ייעודי. רק אנשי מקצוע שעברו הכשרה לעבודה בגובה וקיבלו על כך תעודת הסמכה, מורשים לעלות על המנוף ולבצע את הפעולות הנדרשות. זאת לאור העובדה שיש לתכנן כיאות את פעולות ניקוי דקלים בכל אחד מהמיקומים כדי למנוע אסון עקב משקלם הרב של הענפים.

מכללת די בי איי