(new)ויקטורי
אתם תשפצו – אנחנו נסייע בתשלום

אתם תשפצו – אנחנו נסייע בתשלום

13 ועדי בתים בעיר הגישו בקשה למענק סיוע בשיפוץ חיצוני • שמונה מהם קיבלו אישור, וכבד עובדים על התוכניות • הנוסחה: עד אלף שקל לדירה, בתנאי שהדייר ישלם עוד 4,000

13 ועדים של בניינים משותפים במודיעין הגישו בקשות לקבל מענק לשיפוץ הבניין. לשמונה מהם אישר משרד הבינוי והשיכון את המענק בסף אלפי שקלים לבניין והם יקבלו בקרוב את הכסף ויבצעו את השיפוץ. לבניינים שנבחרו אושר לבצע שיפוצים חלקיים הכולל שיפוץ בחדר המדרגות, קומת העמודים, שיקום שבילים, ריצוף, גינון, תאורה ואיטום גגות.

הבקשות לשיפוץ החלקי הוגשו במסגרת ההחלטה של משרד הבינוי והשיכון שפורסמה לפני מספר חודשים, אשר איפשרה לבניינים בעיר להצטרף, לראשונה, לקבלת המענקים, מאחר והעיר עברה את רף הוותק של עשרים שנה של גיל הבניינים. משרד הבינוי גם הוריד את רף הכניסה לזכאות לקבלת המענק מעשרים שנים לעשר.

המענקים ניתנים על ידי האגודה לתרבות הדיור בעירייה. הסכום המקסימלי לשיפוץ חלקי הוא אלף שקל לדירה - בתנאי שעלות השיפוץ תהיה לפחות 5,000 שקל לדירה. כלומר: בניין בן עשר שנים שבו עשר יחידות דיור יכול לקבל מענק בגובה של 10,000 שקל. זאת כמובן אם סך השיפוץ הכולל יהיה 50 אלף שקל.

שאלנו את ח', שיפוצניק שעובד במודיעין שנים רבות, מה אפשר לעשות עם 50 אלף שקל לבניין. להערכתו, בניין שבו עשר דירות יכול לערוך שיפוץ בסכום כזה "אם עושים בחדר מדרגות שפכטל לסתום חורים, ואחר כך צבע, ומחליפים שקעים ובית מנורות בכל הקומות, ובגג עושים זפת ואיטום למים וצובעים את הגג".

זה מה שייתן הסכום? זה הכל?

"אפשר גם להכניס בזה החלפת מרצפות שבורות בכניסה לבניין, אולי לשים דלת כניסה חדשה, לשים אולי תיבות דואר או לתקן את המדרגות בכניסה לבניין, אולי לשים אינטרקום. נראה לי שאפשר לגמור שיפוץ של בית בחמישים אלף שקלים, בלי לשבור קירות או לבנות קירות חדשים".

כמה זמן לוקח כזה דבר?

"שבועיים עבודה בערך".

(new)שלומי תבלינים 18.5.20