(new)ויקטורי
איך מחזירים את צעירי מכבים ורעות הביתה?

איך מחזירים את צעירי מכבים ורעות הביתה?

בישיבת ועד הרובע קרא ראש העירייה חיים ביבס לנוכחים: "יש מכסה של עד 20 אחוז לפיצול בתים ואתם לא מנצלים אותה"

ראש העירייה חיים ביבס "דוחף" את תושבי מכבים רעות לנקוט קו תקיף יותר ולאמץ החלטה שתאפשר לפצל יחידות דיור ברובע לשתי יחידות. המטרה היא להחזיר לרובע ילדי תושבים שיתגוררו ביחידות המפוצלות.

ביבס פנה לוועד רובע מכבים רעות ואמר להם: "לכם יש את הזכות להחליט ואם תחליטו נביא את ההחלטה בפני המוסדות המאשרים. רובע מכבים רעות סובל מכך שמתגוררים בו הרבה מאד מבוגרים. אני מציע לכם לבצע שני מהלכים: האחד – להחליט על אישור פיצול יחידות הדיור כפי שהעירייה הסכימה כבר לאפשר הקצאה של פיצול עד 20% מהבתים ברובע, והדבר השני – ליזום תנועת תושבים דו סיטרית, כלומר התושבים המבוגרים יעזבו את הבתים צמודי הקרקע הגדולים ברובע ויעברו לעיר עצמה לדירות, ולבתי הרובע ייכנסו בני הדור השני".

ביבס גם התריע בפני אנשי הוועד כי מבחינת ה"דם הצעיר" הזורם לשכונה המצב גם בגזרת החינוך לא טוב ולא יכול להימשך כך לאורך זמן: "יש כאן שכבות גיל בבתי הספר שבהן לומדים שמונה תלמידים או עשרה. מצב כזה לא יכול להימשך זמן רב. אנחנו בבעיה קשה מאד בעניין החינוך".

אחד התושבים שהזדהה בשם שלמה סיפר כי רצה להחזיר לביתו במכבים את אחד מילדיו שעזבו את המקום: "בניתי מחדש את הקומה השנייה בבית, הכנתי אותה למגורים אבל אז התברר לי שאני צריך לשלם גם עבור עוד מקום חנייה. אז מה עשינו בזה? הרי בני גר פה קודם אז מה פתאום עוד מקום חנייה"?

ביבס הסביר לאותו תושב כי מדובר בחוק התיכנון והבנייה: "אנחנו חייבים לפעול על פי החוק ובנוסח החדש של החוק הכניסו תוספת לחנייה. אם מפצלים בית אז צריך גם להוסיף מקום חנייה ולא משנה אם הוא גר שם קודם. אחרת יהיה צפוף ושכנים יריבו כי יתפסו אחד לשני את החניות. לכן אני אומר לכם: תחליטו בעד פיצול הבתים. יש מכסה של עד 20% ואתם לא מנצלים אותה. במכבים בגלל גודל הבתים והמגרשים הרבה יותר קל לפצל".

(new)שלומי תבלינים 18.5.20