(new)ויקטורי
שיעור משלמי הארנונה במודיעין הגבוה ביותר בישראל: 94 אחוז

שיעור משלמי הארנונה במודיעין הגבוה ביותר בישראל: 94 אחוז

בדירוג ה"יציבות הפיננסית" של הרשויות המקומיות דורגה מודיעין במקום ה-13 • ב-2020 תתייקר הארנונה בשיעור גבוה יחסית של 2.58 אחוז

במסגרת דירוג היציבות הפיננסית שמפרסמת מדי שנה חברת הדירוג CofaceBdi עולה כי מודיעין ניצבת בראש הערים שבהן גביית התשלומים העירוניים (הארנונה) היא הטובה ביותר. יחס הגבייה במודיעין עומד לשנת 2019 על 94% מכלל התשלומים.

יחס הגבייה משקף את יעילות הגבייה של הרשות המקומית והיעילה ביותר בגבייה היא מודיעין ואחריה מדורגות באר שבע ובהתאמה רעננה, פתח תקוה, קריית מוצקין וכפר סבא. יצוין שיחס הגבייה הוא פונקציה לא רק של הרמה הסוציו-כלכלית של התושבים אלא גם של אזורי תעשיה ומסחר מפותחים.

בדו"ח ה"יציבות הפיננסית" דורגה שוב עיריית הרצליה זו השנה השנייה ברציפות במקום הראשון כשמודיעין מדורגת במקום ה-13 לאחר שעלתה מקום אחד לעומת הדו"ח של שנת 2018. דירוג היציבות הפיננסית של העיריות מתבצע בקרב הערים הגדולות בהן יש מעל 40 אלף תושבים. הדירוג משקלל מרכיבים כגון ניהול נכון של תקציב, היכולת לגבות תשלומים שוטפים וחובות העבר מהתושבים ועסקים ועוד משתנים רבים.

במקום השני מדורגת, כמו אשתקד, עיריית רמת השרון, במקום השלישי חולון לאחר שעלתה מהמקום החמישי. במקום הרביעי נס ציונה.

הדירוג מצביע גם השנה על כך שדירוג סוציואקונומי (שמופק ע״י הלמ״ס) גבוה של תושבים בעיר לאו דווקא מעיד על היציבות הפיננסית שלה. יצוין שהדירוג הסוציו אקונומי של הלשכה המרכזית לסטטיסטיקה מבדיל בין האוכלוסיות חזקות לבין החלשות ובוחן בין היתר ההכנסה הממוצעת לנפש, רמת המינוע, אחוז זכאים לתעודת בגרות, אחוז הסטודנטים, אחוז דורשי עבודה, יחס תלות ואחוז ומקבלי גמלה להבטחת הכנסה.

לדברי תהילה ינאי, מנכ״לית משותפת בחברת CofaceBdi, "אנחנו רואים גם השנה שאין קשר מובהק בין הדירוג הסוציואקונומי של תושבי העיר לבין היציבות הפיננסית של עיר. היציבות הפיננסית הינה נגזרת גם של ניהול נכון ויעיל ולכן לראש העיר המכהן השפעה רבה על מיקומה בדירוג. בסוף השנה שעברה נערכו הבחירות לרשויות המקומיות ובערים רבות שבהן כיהן ראש עיר במשך תקופה ארוכה בוצעו חילופי שלטון. כך לדוגמא בנס ציונה שדורגה בשנים האחרונות בחמישייה הראשונה, התחלף ראש עיר אחרי כהונה של למעלה מ-25 שנים, בחיפה התחלף ראש עיר אחרי כהונה של 15 שנה, הדירוג השנה עדיין מתבסס על הפעילות של ראשי העיר היוצאים, וביצועיהם של ראשי וראשות העיר החדשות יבואו לידי ביטוי רק בדירוגים של השנים הבאות".

ראוי לציין כי לאחרונה הוחלט על ייקור הארנונה לשנת 2020 בשיעור חד של 2.58%. הייקור יהיה בכל הארץ והוא ה"טייס האוטומטי" שמייקר את הארנונה על פי האינפלציה ועוד פרמטרים, לא רק במודיעין אלא בכל הרשויות המקומיות.

מדובר בייקור חד שכן בהשוואה לארנונה של השנה הנוכחית ייקור ה"טייס האוטומטי" הוסיף לה רק 0.32%, ולמעשה משנת 2014 אז התייקרה הארנונה שבשיעור של 3.36%, לא נרשמה התייקרות כמו זו שתבוא עלינו בשנה הבאה.

(new)שלומי תבלינים 18.5.20