(new)ויקטורי
העירייה תפרסם בחמישי את השיבוצים למוסדות החינוך

העירייה תפרסם בחמישי את השיבוצים למוסדות החינוך

כמדי שנה גם הפעם יוכלו ההורים להגיש ערעור שתוצאותיו יפורסמו במהלך חודש יולי, כמו גם השיבוצים מסגרות החינוך המיוחד

מנהל החינוך בעיריית מודיעין יפרסם ביום חמישי הקרוב את תוצאות השיבוצים למוסדות החינוך בעיר לשנת הלימודים הבאה.

מנתוני העירייה עולה כי 3,862 ילדים נרשמו לגני הילדים. מתוכם 2,188 שנרשמו לגני טרום חובה וגני טרום-טרום חובה ו-1,674 ילדים שנרשמו לגני החובה. עוד עולה כי 1,736 ילדים נרשמו לכיתות א' ו-2,040 לכתות ז'.

מהעירייה נמסר כי בשיקולי מנהל החינוך עומדת ראייה מערכתית תוך התייחסות למוסדות מזינים, אזור רישום, בני משפחה ומרחק גיאוגרפי. תושבים המעוניינים לערער על השיבוץ שקיבלו למוסדות החינוך בעיר יכולים לעשות זאת באמצעות אתר העירייה בלבד, מרגע פרסום השיבוצים ועד ליום ראשון (23.6.19) בשעה 10:00. בתום מועד זה יתכנס מנהל החינוך לדיון בערעורים ותוצאותיהם יפורסמו במהלך חודש יולי באתר העירייה. הודעות שיבוץ למסגרות החינוך המיוחד יפורסמו גם כן במהלך חודש יולי.

כמדי שנה, במסגרת ההיערכות לפתיחת שנת לימודים נוספת מתקבלות החלטות על מצבת הכיתות והגנים במוסדות החינוך בעיר. ההחלטות מתקבלות בהתבסס על נתוני הרישום על פי השכונות השונות בעיר ועל פי תקני משרד החינוך. כידוע, הרישום לגנים ובתי הספר בעיר נעשה על פי אזורי רישום, כאשר הקריטריון המוביל הוא קריטריון של המשך הרצף החינוכי (גני הילדים מזינים את בתי הספר היסודיים שמזינים את בתי הספר העל יסודיים), ולאחריו קריטריונים של מיקום גיאוגרפי ואחים ממשיכים. בהקשר זה, הנתונים הדמוגרפיים הם המרכיב המשמעותי ביותר המשפיע על היערכות זו מדי שנה בשנה.

כמו במהלך השנים האחרונות גם הפעם מהנתונים שנמצאים בידי העירייה ניתן לראות כי נוצר מצב בו יש בעיר שכונות בהן האוכלוסייה מתבגרת ויש צפי לפחות גני ילדים וכיתות א', לעומת שכונות חדשות, שעל פי רוב הן מאוכלסות במשפחות צעירות ובהן יש רישום גבוה יותר לגני ילדים ולכיתות א'. ההחלטה על הפעלת גני ילדים מתקבלת על פי נתוני הרישום בפועל לשנת הלימודים ובהתאם לתקנים של משרד החינוך, כאשר על פי המדיניות העירונית הרישום לגני הילדים לגילאי 3-4 מתבצע על פי שכונות.

בעירייה ציינו השבוע כי עם פרסום השיבוצים תפורסם באתר העירייה רשימה מעודכנת של הגנים שיפעלו בשנה הבאה עם התייחסות לשלבי הגיל, למגזר וכמובן לכתובת. עוד נמסר מהעירייה כי תושבים חדשים המגיעים לעיר ותושבים שטרם נרשמו לגני הילדים ובתי הספר יכולים לבצע רישום על בסיס מקום פנוי במרכז הרישום שבבניין העירייה בשעות הקבלה, בימים ראשון וחמישי בין השעות 08:00-10:00 ובימים שני ורביעי בין שעות 13:30-15:30.

(new)שלומי תבלינים 18.5.20