(new)ויקטורי
ילדי מחלוקת

ילדי מחלוקת

ההפגנה של ילדי העובדות הזרות השבוע והבקשה שלהם מראש הממשלה למנוע את גירושם חייבת לגעת בנימי נפשנו

אסור לגרש את ילדי העובדות הזרות בקיץ הקרוב. נכון, אמת הדבר שהוריהם הגיעו לכאן לפני שנים לעתים בדרכים לא חוקיות אבל הרוב המכריע של הילדים שלהם נולדו כאן. באופן פרקטי אין להם ארץ אחרת. הם דוברים עברית בדיוק כמו ילדי דגניה ועמק חפר, הם אוהבים את המדינה. טוב להם כאן. הם ישרתו בצה"ל וימלאו את כל המטלות שהמדינה מחייבת את אזרחיה.

ההפגנה של ילדי העובדות הזרות השבוע והבקשה שלהם מראש הממשלה למנוע את גירושם חייבת לגעת בנימי נפשנו. גם אנחנו היינו גרים בעברנו הרחוק לכן אנחנו מצווים לא לפגוע בגר.

עבורנו זו הזדמנות להוכיח ולממש את הציווי לשמש "אור לגויים". אל לנו להסתפק רק בסיסמאות ולדבר גבוהה בכל הקשור לזכויות אדם. מילים לא יעזרו כאן. השארת הילדים בארץ תהיה הוכחה לאהבת האדם שצריכה לצאת מציון לכל רחבי העולם.

אנחנו חייבים לחבק את הילדים ולמנוע את גירושם לארצות המוצא שלהם שם אף אחד לא מחכה להם ואיש לא ידאג להם.

הם לא חטאו בכך שנולדו כאן כיון שהוריהם חיפשו עבורם עתיד טוב יותר ובחרו בישראל כיעד. בשורה התחתונה מדובר במספרים לא גדולים שהמדינה והחברה בישראל יכולים להכיל.

זה יהיה לגיטימי אם מכאן והלאה תשונה המדיניות כלפי פליטים חדשים. בסופו של יום לא נוכל להכיל את מיליוני תושבי היבשת השחורה המבקשים להימלט מעוני, מצוקה וחוסר תקווה. לכן גם לכך צריך לשים סוף והסוף חייב שיהיה בגבולות המדינה ולא כעבור 15 שנה בדרום תל אביב.

הישארותם בארץ מחייבת את הילדים והוריהם למצויינות אזרחית. כל התנהגות שלהם שתפגע במרקם החיים בשכונה או בעיר בה הם בוחרים להתגורר בישראל דינה יהיה אחד - גירוש.

(new)שלומי תבלינים 18.5.20