(new)ויקטורי
שחקן חדש בעיר – כלי רכב שיתופיים

שחקן חדש בעיר – כלי רכב שיתופיים

בקרוב יושק במודיעין מערך של כלי רכב שיתופים בנוסח "אוטותל" הפועל בתל אביב • חמש נקודות ריכוז כבר סומנו והעירייה מנהלת בימים אלה מו"מ עם יזמים שיפעילו את המערך

חדש במודיעין: תוכנית של רכב שיתופי להשכרה, שניתן יהיה לקחת מנקודות ריכוז שונות לשימוש של החל ממספר דקות ועד לכמה שעות או ימים. במספר מקומות כבר סומנו מקומות חנייה לפרוייקט ובימים אלה העירייה נמצאת במו"מ עם יזמים להפעלתו.

כך זה יעבוד: במקום לשכור רכב מחברת השכרה - מי שיצטרך רכב זמין יוכל לגשת לאחת מנקודות החנייה היעודיות, להפעיל את האפליקציה העירונית, לקבל קוד, להיכנס פנימה ולהתניע.

העירייה סימנה עד כה חמישה מקומות בעיר לחניית רכבי ההשכרה השיתופיים: בפארק הטכנולוגי, בחניון הבריכה העירונית, ברחוב שומרי החומות, בשדרות עמק החולה ובחניון הציבורי שמול בניין העירייה. אחד התנאים לקבלת הזכיון יהיה מתן אפשרות לנהגים צעירים לנהוג ברכב השכור – זאת בעיקר מתוך מחשבה על אוכלוסיית החיילים הגדולה שבעיר.

מיזמי הרכבים השיתופיים בערים הגדולות החלו בפריז, עד שלאחר מספר שנים החליטה עיריית עיר האורות לבטל את המיזם לאחר שהתברר כי אלפים בודדים משתמשים בו באופן קבוע.

בישראל הובילה את הנושא עיריית תל אביב, שבשנת 2017 השיקה את ה"אוטותל". במסגרת המיזם התל אביבי הופעל מערך של 260 מכוניות מיני בתחומי העיר, כאשר מנויים יכולים לקחת את הרכב בנקודה אחת בעיר ולהחנותו בכל אחת ממאות החניות הייעודיות שהוכשרו בעיר והתשלום הוא לפי דקת שימוש, בנוסף לדמי מנוי חודשיים. תעריפי הנסיעה הוזלו לאחר חצי שנה לרמה של 1.2 שקל לדקה. עבור דקה של עצירת ביניים התשלום הוא 0.6 שקל. נפתחו גם מסלולי מנויים לתושבים המשתמשים במיזם בתדירות נמוכה יותר.

המבקרים טוענים כי שיטת תחבורה כזו מתאימה לערים גדושות בתחבורה, צפופות עם פקקים ובעיקר עם מחסור קשה במקומות חנייה. זה לא המצב במודיעין מאידך – כאן יש אוכלוסייה גדולה של חיילים שזקוקים למכונית בעיקר בסופי שבוע, וייתכן שזהו הפיתרון המתאים עבורם.

בעיריית תל אביב טענו כנגד הביקורות שעל פי מחקרים בחו"ל שהתקיימו לאחר כניסת מערך רכב שיתופי דומה עולה כי כל רכב שיתופי שמוצב בכביש מוריד משימוש לפחות ארבעה רכבים פרטיים. כיום, למרות הביקורות המוטחות ביעילות הפרויקט והעובדה כי הנתונים מצביעים על כך שרק מאות בודדות של תושבים משתמשים במיזם באופן קבוע - בעיריית תל אביב מתכוונים להרחיב את הפרויקט עוד יותר, על חשבון מיזם האופניים השיתופיים הפועל מזה מספר שנים.

(new)שלומי תבלינים 18.5.20