(new)ויקטורי
מעבירים כסף מכיס לכיס

מעבירים כסף מכיס לכיס

העירייה תשלם לרשות מקרקעי ישראל 445 מיליון שקל להקמת שכונת נופים • מועצת העיר אישרה את התשלום בידיעה שהכסף יגיע ממקורות חיצוניים -  בעיקר מהיזמים והקבלנים שזכו במכרזים על המגרשים בשכונה • וגם: אושר תקציב לבניית שש כיתות לימוד נוספות בתיכון עירוני א'

זה אולי נראה הליך פשוט ואוטומטי וכך גם הוא היה, כשחברי מועצת העיר הרימו יד ואישרו תקציב של כמעט חצי מיליארד שקל, מבלי להיכנס ממש לפרטים או לבקש הבהרות. הסעיף הענק שאושר היה להעביר לקופת רשות מקרקעי ישראל את הסכום עבור הקמת שכונת נופים שנמצאת בעיצומו של תהליך הבנייה.

הקרקע, כזכור, היתה שייכת למדינה והיא עדיין שייכת למדינה, מכיוון שהמגרשים שעל הגבעה הנושקת לכביש 431 הוחכרו ליזמים ולקבלנים ולא נמכרו להם. את דמי החכירה גבתה העירייה מהיזמים שזכו במכרזים והחלו לבנות את הבניינים, אבל את הכסף העירייה מעבירה לרשות מקרקעי ישראל במסגרת "הסכם הגג" של מודיעין, לפיו כל הפרוייקטים בתחום הבינוי יבוצעו על-ידי העירייה, שתיכנס לנעלי משרד הבינוי והשיכון ושל רשות מקרעי ישראל שהיא בעלת הקרקע.

בנוסף לתשלום עבור הקרקע שהקבלנים העבירו לעירייה, הם גם העבירו סכומים נוספים שמיועדים לפיתוח הסביבתי של השכונה כמו יישור הקרקע לפני הבנייה, תשתיות ביוב, מים, חשמל, גז, תקשורת, גינון, סלילות רחובות, מדרכות ובניית מבני ציבור. גם כאן מי שמבצע את עבודות פיתוח התשתיות היא החברה הכלכלית של מודיעין.

מול תקציב הענק של שכונת נופים מתגמד התקציב הזעיר של 12.2 מיליון שקל, שאישרו חברי מועצת העיר לבניית שש כיתות לימוד חדשות בבית הספר התיכון עירוני א'. המימון התקציבי לבניית הכיתות יגיע בחלקו הקטן מהתקציב העירוני שיביא 1.1 מיליון שקל לפרוייקט, בעוד שמפעל הפיס יתרום את חלקו בסך 9.7 מיליון שקל. בנוסף לכך העירייה לקחה הלוואה בסך 1.4 מיליון שקל להשלמת התקציב לבניית הכיתות. איש מחברי המועצה לא שאל כיצד מחיר הקמת כיתת לימוד אחת מגיע לכשני מיליון שקל, כשהקרקע היא בחינם.

(newשלומי תבלינים חדש 13.10.21