(new)ויקטורי
מצלמה נסתרת – עכשיו גם נגד משליכי פסולת בניין

מצלמה נסתרת – עכשיו גם נגד משליכי פסולת בניין

העבריין הראשון שנתפס באמצעים החדשים שהתקינה העירייה, הודה במעשה ושילם מייד 750 שקל קנס

באחרונה הציבה העירייה אמצעים טכנולוגיים סמויים, כולל מצלמות, במספר אזורים בעיר שבהם התרבו העבירות של השלכת פסולת בניין. מדובר באזורים הפארק הטכנולוגי ובאזורים הפתוחים בסוף שדרות עמק האלה ליד הכלביה העירונית ובעוד מספר אתרים, אליהם נהגו קבלני שיפוצים להגיע עם פסולת בניין מאתרי העבודה שלהם ולהשליכם.

בשנתיים האחרונות, עם ריבוי מקרי השלכת פסולת בניין, הוגדרה המלחמה בנגע בראש סדרי העדיפות של פקחי העירייה. במקביל גויסו אמצעים טכנולוגים בהם גם מצלמות, ועבריינים החלו להיתפס בעת מעשה או מיד לאחריו ושילמו קנסות.

כך קרה גם לפני כחודש, כשתועדה עבירת השלכת פסולת בשטח ציבורי בעיר על ידי קבלן המתגורר בעיר. הקבלן אותר באמצעות אותם אמצעים טכנולוגיים סמויים שהוצבו במקום, במקרה הזה ליד הכלביה העירונית. בניתוח הנתונים שתועדו אותר בעל הרכב אשר נצפה שופך שקי פסולת לצד הדרך סמוך לכביש המוביל לכלביה. מיד עם איתור ערימות הפסולת נעשתה בדיקה לגבי זהות המשליך והתברר כי הוא שוהה בחו"ל. פקח השיטור העירוני לא התייאש ומדי כמה ימים ביצע בדיקות טלפוניות ובדיקות מסוף לבעל הרכב, על מנת לבדוק אם שב לארץ.

ביום ראשון, 16.6, אותר הקבלן בעל הרכב והוא זומן לחקירה במשרדי השיטור העירוני. בעל הרכב ומשליך הפסולת הודה מיד במעשה ונרשם לו דו"ח בסכום של 750 שקל. הוא כמובן נדרש לנקות את השטח בו הושלכה הפסולת.

(new)בשר בכפר, מוזל בכפר 26.8.20