(new)חללי עבודה 25.9.19
"הם חונקים את מעוז המכבים"

"הם חונקים את מעוז המכבים"

מאות חתמו על עצומה הקוראת לעירייה להימנע מהשארת גן אחד בלבד במכבים, למרות מיעוט נרשמים • המוחים: "מכבים תהפוך לשכונת רפאים נטושה"

בית הספר היסודי מעוז המכבים, שרק לפני מספר שנים היה כמעט לפני סגירה בשל מיעוט תלמידים, שוב ניצב בפני סימן שאלה גדול לגבי עתידו. הורי התלמידים פתחו לאחרונה במחאה, כולל עצומה עליה חתמו כבר 600 איש, לאחר שהתברר להם כי אחד מגני הילדים במתחם לא ייפתח בשנה הבאה.

בעצומה נכתב כך: "בעקבות סגירת אזורי רישום לבית הספר וההחלטה למנוע קבלה של תלמידים המעוניינים להירשם לגני החובה במעוז המכבים, עתיד להיפתח בשנה"ל הקרובה רק גן ילדים אחד בבית הספר. סגירת גן ילדים אחד תוביל להקטנת מספר הכיתות בבית הספר, עד לייבושו המוחלט של בית הספר. ללא בית ספר יסודי במכבים - מכבים כולה בסכנה. משפחות וזוגות צעירים יתרחקו מהיישוב, עסקים יפגעו, תנועת הנוער, מרכז הספורט והקהילה כולה עשויה להתפורר ולהיעלם. מכבים תהפוך לשכונת רפאים נטושה. זהו לא תסריט בלהות אלא מציאות שיש לעצור אותה עכשיו. בטרם תפגע בכולנו - אפילו אם אין לנו ילדים הלומדים בבית הספר. זוהי אינה רק בעיה מקומית של מכבים. מעוז המכבים הציע אלטרנטיבה חינוכית לכל תושבי העיר מודיעין: בית הספר יושב במקום ייחודי, עם אווירה שונה ומחוברת לטבע. אין עוד בית ספר כזה במודיעין - ואין בית ספר אחר בכלל במכבים".

מהעירייה נמסר בתגובה: "החלטות מנהל החינוך נקבעות בהתאם לתמונת המצב העניינית והרחבה, המתקבלת בעקבות הרישום למוסדות החינוך בכל אזור. עקב כך ובשל תהליך דמוגרפי של ירידה במספר הנרשמים בגני הילדים באזורים שונים בעיר, יפעל בשנת תש"פ גן חובה אחד במכבים. אזורי הרישום לביה"ס נותרו ללא כל שינוי ועל אף זאת, ירד מספר הנרשמים לשנת תש"פ".

מירב אהרוני מהנהגת ההורים במעוז המכבים הגיבה על דברי העירייה: "למיטב ידיעתנו (כאמור העירייה סירבה לתת לנו מספרים מדויקים) לקמפוס החינוכי של הגנים נרשמו לשנה הבאה כ-75 ילדים. אותם ניתן בנקל לחלק לשלושה גנים נהדרים ולא לדחוס בשני גנים ולפגום בטיב החינוך של הילדים. אנו עומדים בפני הורים שמלינים על כך ושוקלים להעביר את ילדיהם למסגרת אחרת - ואפשר להבין אותם בהתחשב בתנאי הלימוד החדשים שנוצרו. איננו יכולים להרשות לעצמו זליגה נוספת של תלמידים מהקמפוס של מעוז וגם אינני רואה סיבה לזאת קל וחומר בשעה שקיימת אלטרנטיבה. אני לא שופטת את העירייה. יש להם שיקולים בראייה רחבה יותר, אבל אם זה יקרה אז הם פשוט חונקים את בית הספר".

מכללת די בי איי