(new)ויקטורי
דין מוות

דין מוות

זה מסוג הפשעים שיש לשלם עליהם את מלוא המחיר למען יידע כל מנוול ותדע כל חיית אדם שבעקבות פשעים חמורים מאוד הם יסתלקו מן העולם

פרשת האונס המזוויע של ילדה בת שבע מאזור מודיעין מזעזעת ובצדק את אמות הסיפים. נכון שעדיין רב הנסתר על הגלוי בפרשה שמזעזעת את הארץ מקצה עד קצה אבל די במה שברור וידוע כדי להבין שכאשר יימצא האיש או האנשים שנטלו חלק באירוע הנוראי הזה דינם חייב להיות יוצא דופן בחומרתו.

לא עוד התחשבות במצבו של הנאשם. לא עוד מידת הרחמים. לא עוד חמלה וכו'. דינו חייב להיות החמור ביותר הקיים בספר החוקים ועוד קצת.

כבר כמה ימים שכולנו נרעשים ממעשה האונס בילדה בת שבע שיכולה להיות הילדה של כל אחד מאיתנו. שיחשוב כל אחד מה היה עושה למבצע המעשה אם היה מדובר בבת הפרטית שלו. בדיוק מה שעובר לכם בראש, זה מה שצריך להיות עונשו של האיש ושותפיו.

נכון שאנחנו טרם יודעים בוודאות שהנאשם הנוכחי הוא מי שביצע את האונס ושהחקירה מלאה בחורים כמו גבינה שווייצרית. כך לא מנהלים חקירה שבה היו צריכים ליטול חלק מיטב החוקרים של משטרת ישראל. חבל ועצוב שכך מתנהלת חקירה רגישה וחשובה כל כך.

אנחנו גם איננו יודעים האם מדובר במעשה שנובע ממניע לאומני, יהיה המניע אשר יהיה. בסופו של יום הפשע הנפשע אין ספק שבוצע ועל כך צריך לשלם בריבית דריבית.

זה בדיוק המקרה שבו אני מהרהר ברצינות רבה, האם אין מקום לעונש מוות כאשר מתרחש פשע כזה? הרגש אומר: "כן ועוד איך". הראש אומר: "תחשוב עוד פעם". אז כבר ימים שאני "חושב עוד פעם" ואני עדיין מחזיק בדעה שיש להוציא אדם כזה להורג. זוכרים? תחשבו מה הייתם עושים אם זה היה קורה לבת שלכם. יתכן שיש שיאמרו שזה לא אנושי ואנחנו לא סעודיה ואיננו רוצים להידמות למדינות הממוקמות בתחתית טבלת המדינות התרבותיות.

מצטער. למרות זאת והכל נכון, אני עדיין חושב ומרגיש שזה מסוג הפשעים שיש לשלם עליהם את מלוא המחיר למען יידע כל מנוול ותדע כל חיית אדם שבעקבות פשעים חמורים מאוד הם יסתלקו מן העולם ויפה שעה אחת קודם.

אין ספק שאנחנו מפגרים מאוד בחומרת הענישה ובאכיפה של כל המתרחש במרחב הציבורי במדינה. התחושה היא של כל דאלים גבר ואיש הישר בעיניו יעשה. כמעט ולא רואים נוכחות של שוטרים ורשויות האכיפה בכל תחומי חיינו. מה הפלא למשל, שנהגים מרשים לעצמם להשתולל ולהתפרע בכבישים ואין מי שיסלק אותם מהכביש לתקופה ארוכה.

(new)שלומי תבלינים 18.5.20