(new)דיור מוגן 6.2.20
הבנייה בשכונת נופים הושבתה עקב ליקויי בטיחות

הבנייה בשכונת נופים הושבתה עקב ליקויי בטיחות

במבצע אכיפה של משרד העבודה התגלה כי בכל 15 אתרי הבנייה בשכונה לא נשמרו חוקי הבטיחות

15 אתרי בנייה (מתוך 15 שנבדקו) בשכונת נופים במודיעין נסגרו בשבוע שעבר לאחר שהתגלו בהם ליקויי בטיחות חמורים. לאתרים הוצא צו בטיחות המורה על סגירתם עד לתיקון הליקויים.

במבצע אכיפה שערך משרד העבודה במודיעין ובאשדוד נבדקו 30 אתרי בנייה, מהם נסגרו 27 בשל ליקויים שונים. באתרים שנבדקו במודיעין התגלו פיגומים לא תקינים, ליקויי חשמל מסכני חיים, מחסור בציוד מגן אישי וליקויים נוספים.

בהודעת משרד העבודה והרווחה נאמר: "שכונה שנבדקה במודיעין - שכונת נופים - הודממה כולה, לאחר שמפקחי הבטיחות סגרו 15 אתרי בנייה מתוך 15 שנבדקו עקב ליקויי בטיחות מהותיים, ובביקורת נמצאו עשרות הפרות שמסכנות את העובדים באתר ואף את הסביבה הציבורית מסביב לאתר". המצב באשדוד - לא טוב בהרבה. כחלק מפרויקט האכיפה, סגרו מפקחי הבטיחות 12 אתרים מתוך 15 אתרים שנבדקו.

בעקבות הממצאים זומנו בעלי תפקידים בחברות הבנייה לבירור אצל ממלא מקום מפקח העבודה הראשי, אריק שמילוביץ, שמסר: "מבצעי האכיפה הממוקדים שמינהל הבטיחות מוביל, יחד עם רגולטורים נוספים, נועדו להגביר את האכיפה בשטח ולמנוע עבודה מסכנת חיים באתרי בנייה של יזמים וקבלנים רשלנים. "רמת הבטיחות הלקויה שאנו מוצאים באתרי בנייה, מחייבת אותנו לפעול בכוחות משולבים, ובכלים נוספים כדי להביא לשינוי המיוחל. עלינו לנהל את המערכה הזו יחד עם גורמים נוספים כמו הרשויות המקומיות, שאחראיות על הבטיחות במרחב הציבורי בשטחן, לכן נמשיך לדרוש מעורבותן והפעלת סמכותן. בשנה החולפת, מפקחי מינהל הבטיחות הכפילו את מתן צווי הבטיחות באתרים מסכני חיים ברחבי הארץ כדי למנוע תאונות נוספות. נמשיך לפעול ביד חזקה כלפי כל מי שמזלזל בחיי אדם ומפקיר את הפועלים לגורלם."

(new)עידן הפרזול 13.1.20