(new)ויקטורי
הדואר בא היום (והביא צ'ק ענק)

הדואר בא היום (והביא צ'ק ענק)

עסקת ענק בפארק הטכנולוגי: דואר ישראל רוכשת מ"מגה אור" את הבניין בשדרות הרכס לפי שווי של 470 מיליון שקל לפני מע"מ • מניית "מגה אור" בבורסה ממשיכה לנסוק וסוגרת עלייה של 40 אחוז ברבעון אחד

עסקת ענק במגרש הנדל"ן המקומי: חברת "מגה אור", בעלת המגרש והמבנה בפארק הטכנולוגי שהושכר לדואר ישראל (בשדרות הרכס), מוכרת את הנכס לדואר בעסקה ששוויה הכולל חוצה את רף חצי מיליארד השקלים, כולל מע"מ. וליתר דיוק - 550 מיליון שקל טבין וטקילין כולל מע"מ. בעקבות העסקה רושמת "מגה אור" רווח מיידי, בנוסף לרווחים נוספים שיגיעו בתום הליך המכירה. נמסר בהודעה רשמית של החברה לבורסה, השבוע.

השם הרשמי אך הלא מוכר של המתחם "מרכז מגה לעסקים". על המגרש בשטח 51 דונם נבנה בשנים האחרונות בניין לוגיסטי ענק בשטח של 59 אלף מ"ר, שבו מיקמה חברת דואר ישראל את המחסן הלאומי שלה למיון חבילות.

ההסכם הראשוני בין "מגה אור" לדואר היה שכירות ארוכת טווח, אולם הוא כלל אופציה לרכישת הנכס לפי היוון של תשלום השכירות למשך עשרים שנה. מכירת הנכס משקפת ל"מגה אור" תשואה נאה בשווי של 470 מיליון שקל (הסכום הבסיסי ללא המע"מ), שהוא שיקלול שכר הדירה שהיתה משלמת דואר ישראל לאורך עשרים שנה בלי לרכוש את המבנה. מזווית אחרת ניתן לכמת את התשואה של "מגה אור" בחמישה אחוזים לשנה – למשך עשרים השנים הבאות.

כאמור, כבר בשלב הראשון רשמה "מגה אור" רווח של 110 מיליון שקלים לפני מס. עם סיום הליך המכירה והתשלומים תרשום החברה עוד רווח נקי של 116 מיליון שקלים. גובה המס המשוער ש"מגה אור" תשלם בגין העסקה כולה מוערך בכ-60 מיליון שקל.

בהיבט הפיננסי, מניית "מגה אור" משקפת את הרווחיות הגדלה של החברה. המנייה זינקה בשבוע האחרון בשבאה אחוזים, ומתחילת חודש יוני רשמה כבר עלייה של 20.2 אחוז. בשלושת החודשים האחרונים ציינה המנייה נסיקה של כארבעים אחוז.

(new)בשר בכפר, מוזל בכפר 26.8.20