(new)ויצו 10.12.19
"מפעילים לחץ על התלמידים לגייס תרומות"

"מפעילים לחץ על התלמידים לגייס תרומות"

הורים בישיבה התיכונית מוחים על שילוב התלמידים בקמפיין גיוס כספים, שבכלל לא קיבל את אישור משרד החינוך

ראשי הישיבה התיכונית במודיעין ניהלו קמפיין גיוס תרומות לרכישת ציוד ללא אישור משרד החינוך. לצורך הקמפיין גויסו תלמידי הישיבה כאשר בין הכיתות השונות התנהלה תחרות מי תשיג הכי הרבה תרומות. בישיבה וברשת בני עקיבא מסבירים כי התלמידים השתתפו במבצע גיוס התרומות רק למשך 36 השעות הראשונות, אולם הורים לתלמידים במקום טוענים כי השתתפות התלמידים בגיוס הכספים נמשכה עד לפני שבוע וחצי. עם סיום הקמפיין גוייסו למעלה ממיליון שקלים.

תחילת הסיפור בסוף חודש מאי כאשר בישיבה התיכונית, שבמשך שנים סבלה מצפיפות גבוהה, החלו להתכונן לקבלת המבנה החדש בשנת הלימודים הבאה. הנהלת הישיבה בראשות הרב שמואל רוזנבלום החליטה לצאת למסע גיוס תרומות בקרב קהילת בית הספר והורי הבוגרים, במטרה לגייס את הסכום הנ"ל שישמש להקמת חדר אוכל, חדרי מעבדות, ציוד נוסף ועוד. לטענתם הדבר נדרש עקב העובדה כי תקציב ההצטיידות לו הם זכאים עומד על 300 אלף שקל בלבד.

במכתב שהוציא הרב רוזנבלום להורי התלמידים נכתב כך: "לאחר דיון עם הצוות ראינו לנכון חינוכית לשתף את הבנים ואת כל הצוות בעשייה הקצרה והממוקדת כדי להגביר את תחושת השותפות במוסד שלהם. כל תלמיד שרצה יכל לקחת חלק בזמן קצוב".

לטענת מספר הורים עימם שוחחנו, השתתפות התלמידים בקמפיין לא הוגבלה ל-36 השעות הראשונות כאמור. אחד מהם אמר: "החמור מכל בכל הסיפור הוא שהם גייסו לכך את כל תלמידי הישיבה והם מפעילים עליהם לחץ רגשי רב כדי שיבקשו ממשפחותיהם לתרום. הם גם דרשו מהתלמידים להקים חמ״ל לצורך העניין ממנו התלמידים מתקשרים לתושבי העיר ומבקשים תרומות".

זה יכול להיתפש גם כמשהו חיובי וחינוכי...

"אני חושב שזה לא ראוי שתיכון ציבורי שגם ככה מקבל ריהוט וציוד מהעירייה וממשרד החינוך יוצא בקמפיין מסוג זה. מה גם שהוא מטעה ויוצר רושם שבלי זה לילדים המסכנים לא יהיה איפה לשבת וללמוד. בנוסף לכך אין סיכוי שסכום כזה משמש לריהוט וציוד, גם אם מדובר על הציוד החדיש ביותר".

מספר הורה אחר: "יש כאן גם לחץ חברתי. ילדים שלא רצו להשתתף השתתפו בעל כרחם כי חבריהם השתתפו והם לא רצו להיות מחוץ לחבר'ה. העניין לא תקין משום שתלמידים לא אמורים להתקשר לאנשים ולבקש תרומות עבור הישיבה".

במשרד החינוך אישרו השבוע כי בישיבה לא ביקשו וקיבלו אישור לניהול קמפיין גיוס התרומות, דבר שהגדירו כ"תקלה". עוד אמרו במשרד החינוך כי "הנושא יטופל בהתאם לנהלים". 

מדוברות רשת בני עקיבא נמסר: "ישיבת בני עקיבא לפיד מודיעין, מעבר להיותה מוסד חינוכי, היא גם בית אמיתי לתלמידים ובני משפחותיהם. שיתוף התלמידים בפעילות לטובת בית הספר והלומדים בו היא חלק מהאחריות המשותפת של כולם לטובת כולם. קמפיין גיוס התרומות נעשה בהסכמה, בעידוד ובשיתוף של ועד ההורים. הקמפיין התקיים לצורך הצטיידות לרווחת התלמידים בתחומים שמשרד החינוך איננו מממן. כמו חדר אוכל, ריהוט בית מדרש, יצירת חדר רובוטיקה, חדר מוזיקה וכד'. קהל היעד של הקמפיין היה בוגרי הישיבה והוריהם ובמסגרת זו בוצעו פניות גם להורי התלמידים. תלמידים שהיו מעוניינים להתגייס לעזרת הקמפיין עשו זאת על דעת עצמם, בהתנדבות מוחלטת ואף הוגבלו לתת מזמנם רק שעה וחצי ביום במשך 36 שעות בהם היה הקמפיין פעיל".

מכללת די בי איי