(new)חללי עבודה 25.9.19
חיים יותר, מתים פחות

חיים יותר, מתים פחות

דוח הרשויות המקומיות של הלמ"ס פורסם השבוע וסיפק כמה נתונים מעניינים על מודיעין, שמובילה בשיעור האקדמאים והמועסקים

הלשכה המרכזית לסטטיסטיקה פרסמה השבוע דו"ח נתוני הרשויות המקומיות בישראל, ממנו עולים כמה נתונים מעניינים גם לגבי מודיעין. הדוח העוסק ברובו בשנת 2017 עוסק בתחומים שונים הנוגעים לרשויות המקומיות, נתוני תקציב וסיכומים לפי מעמד מוניציפאלי ועד לנתונים פיזיים ונתוני אוכלוסייה.

מהדוח עולה כי מודיעין ממוקמת במקום הראשון מבין הערים בישראל בשיעור המועסקים מבין כלל האוכלוסייה. בשנת 2017 עמד שיעור המועסקים בעיר על 76.7%, זאת לעומת הממוצע הארצי שהיה 61.3%. באותה שנה חתמו בלשכת התעסוקה וקיבלו דמי אבטלה רק 645 תושבי מודיעין, שהיוו 2.13 אחוז מבין האוכלוסייה הבוגרת וגילם הממוצע עמד על 41 שנים. עוד באותה שנה קיבלו 158 תושבים הבטחת הכנסה מהביטוח הלאומי. שנה קודם לכן, בשנת 2016, היו במודיעין 40,318 שכירים, שהשכר הממוצע שלהם עמד על 17,281 שקל לגברים ו-10,396 שקל לנשים. אחוז המשתכרים עד לשכר המינימום בעיר עמד על 26.6 אחוז. מודיעין אף הובילה באותה שנה את רשימת הערים (מעל ל-50 אלף תושבים) בהן שיעור התושבים בעלי תואר האקדמי, עם נתון של 49.7%.

בתחום הדיור עולה מהנתונים כי 80.26 אחוז מתושבי העיר חיו בדירה שבבעלותם, ואילו 17.63% שכרו דירה. עוד בשנת 2017 היגרו למודיעין 2,613 תושבים חדשים ו-2,573 עזבו אותה.

תוחלת החיים הממוצעת במודיעין בשנת 2017 עמדה על 85.9 שנים, כאשר מודיעין הייתה באותה תקופה העיר עם שיעור הפטירות הנמוך ביותר – 3.2 לכל אלף תושבים (191 מקרי פטירה). לעומת זאת, 1,224 תינוקות נולדו בעיר באותה שנה, כאשר את הרשימה הארצית מובילה העיר השכנה מודיעין עילית שבה עמד שיעור הילודה על 7.7 לכל אלף איש, לעומת הממוצע הארצי שעמד על 3.1 לכל אלף איש.

בדוח של הלמ"ס פורסמו גם נתונים על מצבם הבריאותי של תושבי מודיעין. על פי הדוח בין השנים 2014-2016 עמד המספר הממוצע של חולי סכרת בעיר על 2,878.7. בין תלמידי כיתות א' במודיעין בשנים 2017-2018 סבלו 15.6% מהם מעודף משקל והשמנה, נתון נמוך מהממוצע הארצי שעמד אז על 18.3 אחוז. בכיתות ז' כבר צמח שיעור הסובלים מעודף משקל עד לרמה של 26.1%, עדיין נמוך מהממוצע הארצי – 30.3 אחוז.

בין השנים 2011-2015 עמד ממוצע החולים בסרטן על 90.6 גברים לשנה (ממוצע ארצי 329 מתוך 1000 איש) ו-102 נשים (ארצי – 386 חולות מתוך אלף תושבים).

מכללת די בי איי