(new)דיור מוגן 6.2.20
מדינה בעוצר

מדינה בעוצר

מיליוני אזרחי המדינה אינם יכולים להיות בני ערובה כל פעם בידי קבוצה כזאת או אחרת של אזרחים המרגישה שפגעו בה

גילוי נאות: אני לא אתיופי אבל אני מאוד אוהב את בני העדה. בכלל אני אוהב יהודים ועוד יותר ישראלים. סוג של אפליה מובנית בדפוס הרקמות שלי. הרגשתי הזדהות עם הזעם ותחושת העודף שיטור של יוצאי העדה האתיופית ובני העדה שנולדו כאן והפכו לישראלים לכל דבר בכל תחומי החיים שלנו.

העובדה שכל עדה "זכתה" אצלנו לקבלת פנים צוננת ומקפחת מאז הקמת המדינה אינה מצדיקה המשך ההתנהגות הלאומית הקלוקלת הזאת. עם יד על הלב יש להעריך את המאמץ שעשתה המדינה למען העלאתם של יהודי אתיופיה לארץ ולמאמצי הקליטה שלהם. האם נעשו טעויות? בוודאי!

מחאת האתיופים על היד הקלה על ההדק כלפיהם מצד משטרת ישראל מוצדקת לחלוטין. תפקודה של משטרת ישראל רחוק מלהשביע רצון בהרבה מאוד תחומים. אין מפכ"ל ותחושת הבטחון האישי של אזרחי המדינה בשפל כבר שנים והגוף העצום הזה המונה עשרות אלפי שוטרים זקוק בדחיפות לניעור מטלטל.

ואחרי שאמרנו את כל זה יש לשים גבול לחופש המחאה שנטלו לעצמם בני העדה האתיופית בימים האחרונים. ראשית, על פי החוק עצמו, חסימות כבישים אסורות. המוחים נטלו את החוק לידיהם והשתמשו בו בהפרזה קיצונית. שום קבוצת אינטרס ותהיה צודקת ככל שתהיה אסור לאפשר לה לסגור את המדינה ולשים בעוצר של שעות ארוכות מאות אלפי אזרחים. לא יקום ולא יהיה.

מיליוני אזרחי המדינה אינם יכולים להיות בני ערובה כל פעם בידי קבוצה כזאת או אחרת של אזרחים המרגישה שפגעו בה. לא הנכים ולא הפנסיונרים ולא נכי צה"ל.

מה שקורה בימים ובלילות האחרונים הוא אנרכיה מוחלטת כשאלפי שוטרים עומדים מנגד ואינם מאפשרים את המשך ניהול החיים התקין והנורמלי.

אחיי יוצאי אתיופיה, הגזמתם והלכתם רחוק מדי. כפסע היה המרחק בין מעשה לינץ' שהיו עלולים לבצע המפגינים באחד הנהגים שפרץ את העוצר והסגר שהטילו עליו במשך 5 שעות ואז היינו בסרט אחר לגמרי.

משטרת ישראל התגלתה במערומיה. מפירי החוק ניצחו אותם ואת מיליוני האזרחים שהביטו בעיניים כלות כיצד האנרכיה חוגגת והחוק נרמס ברגליים גסות.

אם אכן יתברר שהשוטר היורה אשם בהרג הצעיר יש למצות עמו את הדין באופן מלא ומוחלט. חוק הוא חוק כאשר מדובר בשוטר וגם כשזה נוגע במפגינים פורעים. אסור שעודף דמוקרטיה ואיפוק יתר יביאו אותנו לאנרכיה.

(new)עידן הפרזול 13.1.20