(new)מחלקים באמצע עמוד הבית
לראשונה - בעירייה שוקלים איחוד בתי ספר יסודיים

לראשונה - בעירייה שוקלים איחוד בתי ספר יסודיים

במינהל החינוך כבר דנים בנושא עם הורים משבעה בתי ספר: מעוז המכבים, עמית, דורות, אופק, היובל, עידנים וניצנים • מויש לוי: "כמעט ואין שכונה בעיר שלא מתמודדת עם תופעה של סגירת גני ילדים בה. זה אומר בהמשך גם השפעה על בתי הספר היסודיים וזה יגיע גם לעל יסודיים"

בשנים האחרונות פרסמנו כאן כתבות רבות על הדרך בה מנסה מינהל החינוך בעירייה להתמודד עם השינויים הדמוגרפיים בשכונות העיר, שינויים שמשפיעים באופן משמעותי על בתי הספר וגני הילדים. כעת מתברר כי בעירייה "מעלים הילוך" בניסיון למצוא פתרונות לבעייה ולראשונה נשקלת גם אפשרות של איחוד בתי ספר.

בשבוע האחרון התקיימו בעירייה שתי פגישות עם נציגי הנהגות הורים משבעה בתי ספר בעיר, כמו גם עם נציגי הנהגת ההורים העירונית. בפגישות הוצגו להורים תוכניות העירייה לאחד בתי ספר הסובלים ממספר הולך וקטן של תלמידים. שבעת בתי הספר המדוברים הם מעוז המכבים, עמית, דורות, אופק, היובל, עידנים וניצנים.

עוד מתברר כי בשל המציאות הדמוגרפית בשכונות השונות והירידה המסתמנת במספר הילדים בעיר בגילאי בית ספר יסודי, שוקלים כעת בעירייה מחדש את הקמת בתי הספר התיכוניים שאמורים להיבנות בשכונות החדשות שנבנות בימים אלה – נופים ומורשת.

מויש לוי, סגן ראש העירייה ומחזיק תיק החינוך, הסביר השבוע: "שתי הישיבות עסקו למעשה באותו דבר – ההתמודדות עם הדמוגרפיה. הצגנו לכל הנהגות ההורים את התמונה של כל בתי הספר היסודיים בעיר, כשנעשה דיון דומה לגבי בתי הספר הממלכתיים-דתיים. המטרה היא לקיים דיון וחשיבה משותפות לטווח ארוך".

מכאן והלאה צפויה ירידה קבועה במספר התלמידים למרות בניית השכונות החדשות?

"כן. אנחנו כבר בירידה במספר התלמידים. מעבר לזה, זה לא כל כך פשוט להיעזר בשכונות החדשות בעניין הזה כי בסופו של דבר כשאתה בוחן את השכונות הוותיקות ומצבן, אז בניית השכונות החדשות לא כל כך עוזרת להן. זאת מפני שהילדים בהן ילכו למוסדות החינוך שייבנו בשכונות החדשות".

הרעיון לאחד בתי ספר יסודיים מסויימים הוא כבר עובדה מוגמרת?

"לא הצגנו תוכנית ולא אמרנו מה הולך לקרות. באנו כדי לשקף להם מציאות ולשמוע מה דעתם על העניין. הגישה עד היום הייתה שלא סוגרים בתי ספר ועשינו סלטות באוויר כדי לאפשר לבתי ספר להביא ילדים משכונות אחרות שבהן יש יותר תלמידים. המגמה היתה להמשיך ולקיים את בתי הספר הקיימים, לכן גם כל השמועות על כך שאנחנו מנסים 'לייבש' בתי ספר לא היו נכונות. מצד שני, אנחנו גם צריכים להסתכל קדימה ולראות את הנתונים שמראים שכבר אין כמעט שכונות שבהן יש תלמידים שאפשר להביא לבתי ספר בשכונות אחרות. כמעט ואין שכונה בעיר שלא מתמודדת עם תופעה של סגירת גני ילדים בה, שזה אומר בהמשך גם השפעה על בתי הספר היסודיים בשכונה. אגב, זה יגיע גם לעל יסודיים בסופו של דבר. כשמסתכלים על הנתונים קדימה ורואים שזה הכיוון, אז צריך לשקול גם אופציה של צמצום מספר בתי הספר בעיר".

אתה רואה איחוד כזה קורה כבר ב-2020?

"זה מאוד תלוי גם בעבודה שתהיה עכשיו עם ההורים וגם בבניית המערכת. אני לא פוסל שום דבר ומצד שני זה גם לא חייב לקרות ב-2020. אני כן חושב, ואמרתי להם את זה גם, שממחר בבוקר צריך לשבת ולעבוד על התכנון. זה לא משנה מתי זה יקרה, אם ב-2020 או ב-2021 או ב-2023. כן צריך לשבת ולעבוד כדי שאנשים ידעו מה צפוי פה מבחינת המבנים של בתי הספר. חוסר הוודאות גורם לשמועות לא נכונות וטוב שאנשים יידעו למה נכנסים".

מכללת די בי איי