(new)ויקטורי
יהודים לא מגרשים ילדים

יהודים לא מגרשים ילדים

הרב ניר ברקין מקהילת יזמ"ה חתם על מכתב נגד הכוונה לגרש מהארץ כמה עשרות ילדים, שנולדו בישראל לעובדות זרות ללא אישור שהייה

(צילום: דוברות העירייה)

הרב ניר ברקין, רב קהילת יזמ"ה במודיעין, חתם לאחרונה על מכתב רבנים היוצא נגד הכוונה לגרש מישראל עובדות זרות וילדיהם שנולדו בארץ.

בשבועות האחרונים מתנהל מאבק ציבורי בעקבות גל מעצרים של עובדות זרות בידי רשות האוכלוסין וההגירה, שאף דרשו מהן בתמורה לשחרורן לחתום על מסמך המחייב אותן לעזוב את הארץ יחד עם ילדיהם בתום שנת הלימודים – מועד שחלף לפני שבוע. מדובר בעובדות שחלקן נמצאות שנים רבות בישראל ללא מעמד ולאחרונה קיבלו צווי גירוש. בשנת 2012 הוחלט להשאיר בישראל ילדים מעל גיל חמש שנולדו בארץ, ביחד עם משפחותיהם. הילדים המועמדים לגירוש כעת הם אלה שבשנת 2012 היו בני פחות מחמש, אך היום חלקם כבר בני יותר מעשר ומתחנכים בבתי ספר יסודיים בישראל.

במכתב עליו חתומים 82 רבנים ורבות נכתב כך: "אנו, מנהיגות רבנית מכל השקפות היהדות בארץ ובעולם, קוראים לממשלת ישראל שלא לחלל את קודשי ישראל. אנו מוחים בתוקף על גירושם של ילדים מישראל וקוראים למנהיגים ולאזרחים שלא להפקיר את מסורת ישראל. כמאה ילדות וילדים נולדו בישראל לנשים בעלות אשרות עבודה, אשר טיפלו שנים רבות בקשישים ובאנשים עם מוגבלות. במקום לגרש כמאה ילדים, שאינם מהווים איום על מדינת ישראל, אנו דורשים מהממשלה לגלות אחריות ולמצוא פתרון נקודתי, שיאפשר למי שנולדו וגדלו בישראל, התערו בחברה ומעוניינים להמשיך ולתרום לה, להסדיר את מעמדם כך שיוכלו להמשיך לחיות עמנו".

הרב ברקין, למה לא לגרש את מי שתמה אשרת העבודה שלו?

"למה? אני חושב שהתשובה היא טריוויאלית. ילדים שנולדו בארץ, במספרים כה מועטים, שהחברה הישראלית קיבלה והטמיעה ורוצה אותם, לא יעלה על הדעת שיגרשו אותם. אין להם בית אחר, אין מקום שיקלוט אותם. אין דרך להחזיר את האוניה למקום ממנו היא יצאה. כך נוהגים יהודים, כך נוהגים בני אדם".

ומה לגבי זה שאותן עובדות עברו על החוק וחוזה העבודה שאוסר עליהן ללדת במהלך שהייתן בארץ?

"אתה יכול לאסור על אדם להיכנס להריון במדינה חופשית? האזור הזה הוא לחלוטין לא הגיוני. זו פגיעה בחופש הפרט ובזכויות בסיסיות של האדם. אגב, לא מדובר בעשרת פליטים חלילה שצובאים על הגבול, אלא בעשרות בודדות של ילדים שנולדו וחיים פה".

מה לגבי הטיעון שזה פתח לאחרים שיעברו על החוק?

"אני לא משפטן, אבל אני לא רואה שום סכנה בלהטמיע 60-70 ילדים בחברה של שמונה מיליון איש. שום טיעון כנגד לא מחזיק מים".

(new)שלומי תבלינים 18.5.20