(new)ויצו 10.12.19
100% זכאות לבגרות לתיכון אמי"ת בנות

100% זכאות לבגרות לתיכון אמי"ת בנות

בית החינוך הממלכתי-דתי התברג לרשימת 50 התיכונים המובילים בארץ, ואילו תיכון מו"ר במקום ה-16 בשיעור הזכאים לבגרות ב-5 יח"ל אנגלית

(צילום: מתוך אתר בית הספר)

משרד החינוך פרסם השבוע את נתוני "התמונה החינוכית", מהם עולה כי מבין התיכונים במודיעין רק אחד הצליח להתברג אל רשימת 50 התיכונים בהם נרשמו 100% זכאות לבגרות – אמי"ת בנות. גם תיכון מו"ר נמצא בצמרת הרשימה הארצית באחוזי הזכאות לבגרות ב-5 יחידות לימוד אנגלית, עם נתון של 88.1% שהקנה לו את המקום ה-16 בארץ.

עוד עולה מהנתונים כי 25.1% מהתלמידים סיימו בהצלחה את בחינת הבגרות בחמש יחידות לימוד במתמטיקה. מדובר על עלייה לעומת תשע"ז בה היו זכאים 22.6% מכלל התלמידים. חמש שנים אחורה עמד שיעור הזכאים בעיר על 15.2% בלבד. הממוצע הארצי בשנה שעברה היה 15.5%. לעומת העלייה במתמטיקה נרשמה ירידה בשיעור הזכאים לבגרות ב-5 יח"ל אנגלית, כאשר במודיעין נרשם נתון של 68.7% (ארצי 37.7%). בשנה שקדמה לה נרשם בעיר נתון של 72.3% ובשנת 2014 עמד שיעור הזכאים לבגרות בחמש יח"ל אנגלית על 61.1%.

מבין כלל תלמידי התיכונים בעיר עמד שיעור הלומדים בחינוך טכנולוגי על 34.5% ואילו 57.6% מהמורים בתיכוני העיר הם בעלי תואר שני. עוד עולה מהנתונים 17.7% סיימו עם זכאות לבגרות מצטיינת, זאת לעומת הממוצע הארצי שעמד על 8.2%. מדובר על נתון כמעט זהה לזה של השנה החולפת (17.5%) ועלייה משמעותית לעומת שנת תשע"ד (2014) בה עמד הנתון במודיעין על 14% זכאים לבגרות מצטיינת.

בתמונה החינוכית של משרד החינוך פורסמו גם מספרי התלמידים בכיתות, כאשר הממוצע בבתי הספר במודיעין הוא 30.5 (ארצי 27.3). בתי הספר במודיעין, בעיקר בחטיבות הביניים, ידועים כצפופים, כאשר בשנה החולפת – תשע"ז – עמד הממוצע על 30.8 ואילו בשנת תשע"ד על 31.7. בבתי הספר הממלכתיים נרשם נתון ממוצע של 30.8 תלמידים בכיתה (32 בתשע"ד) ואילו בממלכתי-דתי עמד הממוצע על 29.5 (30.7 בתשע"ד).

מכללת די בי איי