(new)ויקטורי
שיאן השכר בעירייה - המנכ"ל יורם כרמון המשתכר 50,951 שקל בחודש

שיאן השכר בעירייה - המנכ"ל יורם כרמון המשתכר 50,951 שקל בחודש

דו"ח השכר במגזר הציבורי מאפשר, אחת לשנה, להתרשם מהתלוש שמביאים הביתה בכירי העירייה • במקום השני נמצא הווטרינר העירוני (49,409) ואחריו היועצת המשפטית (48,987)

בשבוע שעבר פורסם דו"ח חריגות שכר הבכירים במגזר הציבורי, שעורר סיקור נרחב בכלי התקשורת. מבין רשויות מקומיות ועיריות רבות בהן נרשמו חריגות בוטות ומשמעותיות, כאשר במודיעין כמעט ולא היו חריגות שכר.

את הדו"ח הגיש הממונה על השכר במשרד האוצר, קובי בר נתן, ליו"ר הכנסת יולי אדלשטיין, והוא סוקר את היקף החריגות במגזר הציבורי בגופים המתוקצבים והנתמכים על ידי הממשלה לשנת 2017 וכן את פעילות יחידת האכיפה וחקירות השכר לשנת 2018.

החריגה היחידה מהנהלים בעיריית מודיעין מצויינת בדו"ח כך: "החקירה העלתה כי השתלמו בשכרם של שני בכירים שעות נוספות בניגוד לאישור משרד הפנים. החקירה העלתה כי חריגות אלו שולמו בשל רשלנות ולא בידיעה. הנהלת העירייה מסרה כי הנהלים חודדו על מנת למנוע הישנות מקרים מעין אלה. התיק הועבר לבחינת יחידת התביעות באגף המשמעת בנש"מ בצירוף המלצה לסגירת התיק".

בדוח השכר במגזר הציבורי לשנת 2017 פורסם כאמור גם שכר הבכירים ברשויות השונות, מהן עולה כי המוביל ברמת השכר בעיריית מודיעין הוא מנכ"ל העירייה יורם כרמון, ששכרו (ברוטו ממוצע) עמד על 50,951 שקל לחודש, עלייה של יותר משלושה אחוז לעומת השנה הקודמת (49,409). במקום השני ברשימת מובילי השכר בעירייה נמצא הווטרינר העירוני ד"ר עופר עינב, שהרוויח באותה שנה שכר חודשי של 49,286 שקל, כשבמקרה שלו מדובר בעלייה של 14.1% מהשנה הקודמת.

עו"ד דנה חפץ-טוכלר, היועצת המשפטית של העירייה, השתכרה 48,987 שקל בחודש באותה שנה והתמקמה במקום השלישי ברשימה. אחריה נמצא המבקר הפנימי של עיריית מודיעין, אריק משיח, שהשתכר 46,119 שקל לחודש. גזבר העירייה רם סידס ניצב במקום החמישי ברשימה עם שכר של 40,492 שקל ואחריו במקום השישי מהנדס העירייה עם שכר ברוטו ממוצע של 40,009 שקל.

בהמשך רשימת מובילי השכר נמצאים מנהלי האגפים והמחלקות השונות. הראשון בהם (מקום 7 ברשימה הכללית) הוא מנהל מחלקת הדת שלמה חנינה, שהשתכר באותה שנה שכר ממוצע של 37,283 שקל בחודש. אחריו ברשימה סמנכ"ל משאבי אנוש (37,232), מנהל אגף התשתיות (34,248) וראש מנהל החינוך בתיה שוכן, שהשתכרה באותה שנה שכר חודשי ממוצע של 32,769 שקל.

עוד פורסמו בשבוע שעבר גם נתוני השכר בחברות עירוניות כמו החברה הכלכלית לפיתוח מודיעין בע"מ, בה יש 10.81 משרות בשכר ממוצע של 20,398 שקל לחודש. סמנכ"ל החברה הרוויח באותה שנה שכר חודשי ממוצע של 30,381 שקל, עלייה של למעלה מ-10 אחוז לעומת שנת 2016. מנהל הכספים של החברה השתכר 26,638 שקל ואילו המהנדס הראשי הרוויח 25,466 שקל.

בתאגיד המים העירוני "מי מודיעין" השתכר המנכ"ל 36,091 שקל לחודש, המהנדס הראשי 24,132 ואילו סמנכ"ל הכספים השתכר 23,459 שקל בחודש.

(new)שלומי תבלינים 18.5.20