(new)ויקטורי
הקרב על הכיתה הרביעית

הקרב על הכיתה הרביעית

בעירייה החליטו לפתוח במשואת נריה רק שלוש כיתות א' חדשות והורי התלמידים כבר נערכים למאבק •  אם פעילה: "הסיבה היא הרצון המיותר 'לשקם' את נתיב זבולון"

הורי התלמידים שיפתחו את שנת הלימודים הבאה בכיתות א' בבית הספר הממ"ד משואת נריה מתארגנים בימים אלו למאבק בהחלטת מנהל החינוך בעירייה לפתוח בשנה הבאה שלוש כיתות בשכבת א' במקום ארבע.

הורים עימם שוחנו טוענים כי "רצון העירייה 'לשקם' בתי ספר ממלכתיים-דתיים אחרים דוגמת נתיב זבולון, יבוא על חשבון ילדיהם שילמדו בכיתות צפופות". עוד טוענים ההורים כי נימוקי העירייה, כפי שהציג את חלקם מויש לוי בתגובותיו בדיון בנושא באחת מקבוצות הפייסבוק של מודיעין, אינם נכונים, ובנוסף – "העירייה מונעת מתלמידים נוספים המעוניינים להירשם לכיתת א' במשואת נריה לעשות זאת".

אחת מחברות הנהגת ההורים במשואת נריה הסבירה השבוע: "יש לנו 97 תלמידים רשומים לכיתת א' בשנה הבאה. העירייה מנסה להרים את נתיב זבולון, שאין לו בכלל ביקוש או רישום לכיתות א'. העניין שאין מספיק נרשמים כדי לפתוח ארבע כיתות זה לא משהו שנולד באופן טבעי אלא נעשה באופן יזום בידי העירייה. הם החליטו שהם רוצים שתי כיתות ל-41 תלמידים בנתיב זבולון, במקום להחליט שהם סוגרים אותו. מה שלדעתי יקרה בעוד שנה".

ומה לגבי הטענה שחלק מהילדים שיהיו אצלכם השנה יעברו בשנה הבאה לבית הספר החדש בשכונת נופים?

"אני תושבת שכונת הציפורים וסמוך אלינו יש את נופים. למויש יש טענה ששמעתי והיא בחלקה לא נכונה. לטענתו בשנה הבאה הם יפתחו בית ספר ממ"ד צומח בנופים, אבל הסיכויים שאותם תלמידים שיתחילו את כיתה א' אצלנו יעברו אחר כך לנופים היא מאוד קלושה. אני יכולה להגיד לך על עצמי שאני לא אוציא את הילדים שלי ממשואת נריה אחרי שהם התחילו שם את המסלול וגם אף אחד לא יכול לחייב אותי לעבור לבית הספר החדש. כך שלא תהייה נהירה חזרה לנופים. זה היה צריך לקרות השנה ולא היה מספיק ביקוש. הכל נמצא כרגע ברמת ההשערה".

עד כמה תתעקשו על העניין?

"אנחנו בדיונים על זה. נדבר עם מפקח משרד החינוך ועם מויש ובתיה שוכן, אבל אם לא תהיה ברירה אנחנו לא נפתח את שנת הלימודים עם 34 תלמידים בכיתה. 'משואת' נחשב לבית ספר טוב וחזק עם מנהלת מצויינת וכולם רוצים להירשם אלינו והעירייה לא מוכנה לקבל את זה. למה לא לבוא ולתת מענה במקום ליצור פה בכי לדורות?".

מהעירייה נמסר בתגובה: "כידוע, במינהל החינוך עושים את מירב המאמצים לשבץ את הילדים במוסדות החינוך בהתאם לבקשות ההורים. שיבוץ הילדים נעשה במסגרת עבודה מאומצת כאשר השיקול העיקרי הוא שיקול פדגוגי מקצועי, על פי אזורי רישום ועל פי הצרכים של המערכת וצרכי ההורים. בביה"ס משואת נריה ייפתחו בשנה"ל תש"פ שלוש כיתות א' כאשר מספר התלמידים הינו נמוך ממספר המקסימלי בכיתות. יש לציין כי כל הערעורים שהוגשו לשיבוץ בכיתה א' בבית הספר משואת נריה נענו בחיוב".

(new)שלומי תבלינים 18.5.20