(new)ויקטורי
בעוד שבועיים תחל כריתת עצים ביער מכבים 

בעוד שבועיים תחל כריתת עצים ביער מכבים 

מקורות מאשרת כי העבודות יחלו בתחילת אוגוסט, לאחר שהתקבל אישור פרטני מקק"ל לכריתת 107 עצים • ההזדמנות האחרונה להגיש התנגדות לפני אישור העירייה: ב-24 ביולי

בעוד כשבועיים תחל חברת מקורות לכרות עצים ב"חורשת מכבים" כדי לפנות את השטח להטמנת צינור מים חדש מהשפלה לירושלים. באחרונה קיבלה החברה אישור פרטני (לפי עצים) מקק"ל וכעת היא ממתינה לאישור הסופי מעיריית מודיעין, שצפוי להתקבל בימים הקרובים. מקורות התחייבה לבצע תוכנית שיקום נוף בסיום העבודות וכעת הדבר היחיד שמפריד בין הטרקטורים לעבודות הוא האישור מהעירייה. תושבים המעוניינים להגיש ערעור יוכלו לעשות זאת עד יום רביעי הבא – ה-24 ביולי.

עם פרסום הכוונה לקיים את העבודות במקום נטען כי מדובר על מאות עצים שייכרתו או יועתקו ממקומם ועל פגיעה משמעותית ביער. בסופו של דבר מתברר כי בשל העבודות ייכרתו מעט יותר ממאה עצים, כאשר כמה עצים בודדים נוספים יועתקו ממקומם.

מי שהציג השבוע עמדה מעניינת בנושא הוא דני רוזנפלד, תושב מכבים וחבר מועצת עיריית מודיעין לשעבר. "על פי דין מקורות יכולים ממחר כבר לעלות על הקרקע, ואני חושב שהם צריכים לעשות זאת. את קו המים הזה צריך להניח והכל בסדר. אין לי בעיה עם כריתה של 107 עצים אם זה מה שאנחנו צריכים להקריב כדי להניח את הקו הזה".

אז ממה אתה בכל זאת מוטרד?

"משני דברים: אני לא באמת מאמין שזה ייגמר מ-107 עצים. כשאתה מסתכל על תוואי התוכנית וחושב על הנהג בדי-ניין וגודל הצינורות הענקיים, קשה לי להאמין שלא תהיה פגיעה גם בעצים נוספים. אם ייכרתו 180 עצים מישהו יעשה להם משהו? זה תוואי מאוד צר והעבודה שם תהיה כמו פיל בחנות חרסינה. תהיה פה פגיעה וזה בסדר, רק שישימו את זה על השולחן. בנוסף, אני חושב שהם צריכים להעמיד פה ערבות ביצוע בסכום גדול ומשמעותי באופן שיאבטח השבת השטח לקדמותו. תוכנית השיקום צריכה להיות מגובה בערבות ביצוע לפקודת ועד הרובע. התחושה שלי שיהא ששיקום לא יהיה. קח למשל את כביש 11-12 שנקרא 'דרך בגין'. הייתה אמורה להיות שם תוכנית שיקום והיא לא בוצעה. טענו שנגמר הכסף ועד היום אין שם שיקום נופי. מי תוקע כף ידי שהם לא יבואו בסוף העבודות ויגידו 'חבר'ה, נגמר לנו התקציב?".

במקורות מאשרים את לוח הזמנים: "העבודות להנחת הצנרת מתוכננות לעוד שבועיים (סוף יולי תחילת אוגוסט) לאחר קבלת היתר חפירה מעיריית מודיעין".

(newשלומי תבלינים חדש 13.10.21