(new)ויצו 10.12.19
בוטלה ההגבלה על פיצול יחידות דיור במודיעין ל-15 שנה

בוטלה ההגבלה על פיצול יחידות דיור במודיעין ל-15 שנה

המגבלה היתה קיימת כדי לאפשר לבעלי בתים לסייע לבני משפחה במגורים, מבלי להכביד על תשתיות השכונה, ולאחר פרק הזמן האמור להחזיר את המצב לקדמותו • השכונות הרלבנטיות: מכבים, רעות, מוריה והשבטים

מדובר בהטבה נדל"נית של ממש: כל מי שפיצל את ביתו לשתי יחידות דיור יוכל להמשיך בהסדר לגבי הפיצול ללא מגבלה של זמן, בניגוד למצב שהיה עד היום שבו אושר פיצול כזה רק לתקופה של 15 שנים. כך החליטה הוועדה המקומית לתיכנון ובנייה של עיריית מודיעין שדנה בנושא בחודש האחרון. הנושא הגיע לדיון לאחר שראש העירייה חיים ביבס הביא אותו לדיון ש"לא מן המניין".

עד כה אישרה הוועדה לפצל יחידות דיור ל-15 שנה בלבד מתוך מחשבה שיש צורך זמני ונקודתי לפיצול, כמו למשל ליצור יחידות דיור נפרדת לבן סטודנט או להורה מבוגר. לכן הגבילה הוועדה את התקופה. הרעיון מאחורי ההגבלה היה שלא להכביד על תשתיות קיימות כמו חניות, מים, ביוב וחשמל. ובמילים אחרות - לאחר מיצוי הצורך יש להחזיר את המצב לקדמותו.

בינתיים השתנתה המדיניות. בעירייה מבקשים כעת למנוע עזיבת צעירים ולכן החליט ביבס לאפשר את ביטול מגבלת התקופה ולהותיר את פיצול יחידות הדיור ללא מגבלת זמן.

כיצד אמורה ההחלטה להתיישב עם נושא ההכבדה על תשתיות הוא כבר סיפור אחר, אבל בדומה למה שקורה בערים אחרות, בהן מעלים את צפיפות הדיור באמצעות תוכניות התחדשות עירונית, גם במודיעין מתוכננת עם תחילת הפעלת המע"ר תוכנית לשיפור התשתיות בכל חלקי העיר.

השכונות שבהן רלוונטית ההחלטה הן בעיקר מכבים ורעות שם ישנם בתים רבים שניתן לפצלם, אבל גם בשכונות מוריה והשבטים טמון פוטנציאל לפיצול כיוון שבהן יש דירות ובתים בשטחים גדולים שמאפשרים פיצול.

יש לזכור כי כל פרוייקט פיצול הדירות כפוף להסתייגות מרכזית, שכן פיצול עתידי יוגבל עד לחמישית מיחידות הדיור בעיר ובכל שכונה.

עם ה"גזר" של העלאת ערך הנכס בא גם המקל בדמות העלאת היטל ההשבחה: לגבי דירות שכבר פוצלו, הוועדה לתיכנון ובנייה החליטה כי אגף ההנדסה יפנה באופן יזום לכל בעלי הדירות שפוצלו כדי לבדוק את עידכון היטל ההשבחה שיושת עליהם עם ביטולה של תקופת ההגבלה. היטל ההשבחה יגדל כמובן בד בבד עם עליית ערך הנכס בעקבות ביטול הגבלת תקופת הפיצול.

בתיה חן, מתווכת נדל"ן שמתמחה ברובע מכבים רעות, התייחסה לשינוי הצפוי: "אין ספק שמדובר בהטבה שתעלה את ערך הנכסים בעיקר במכבים, שם ניתן לפצל בתים כי יש שטחים גדולים יותר לכל בית. אבל אני לא רואה כרגע גל בקשות גדול לפיצול, כי שוק הנדל"ן במכבים כמעט קפוא. אנשים לא רוצים לקנות בתים גדולים וגינות ענקיות כי זה יקר מבחינת הארנונה לכן אני חושבת שייקח זמן עד שאנשים יבינו שהפיתרון הוא פיצול והקטנת הנכס, תוך קבלת תוספת שכר דירה למימון חלק מהוצאות הבית הגדול".

מכללת די בי איי