(new)ויקטורי
יוחננוף, יינות ביתן ומגה אור קיבלו היתרי בנייה להרחבת העסקים

יוחננוף, יינות ביתן ומגה אור קיבלו היתרי בנייה להרחבת העסקים

מויש לוי, מ"מ יו"ר הוועדה לתיכנון ובנייה: "ההיתרים נועדו להקל על פעילות העסקים בתוך שכונות מגורים ולסייע לשמור על השקט עבור התושבים"

הוועדה המקומית לתיכנון ובנייה העניקה מספר היתרים לתוספות בנייה לגופים עסקיים גדולים שפועלים בעיקר בתוככי שכונות העיר. בעיקר מדובר על שתי חברות קמעונאיות: מ. יוחננוף ובניו ויינות ביתן שבשליטת נחום ביתן.

שתי החברות מפעילות מרכולים בתוך שכונות מגורים. יוחננוף ברחוב תשרי בשכונת הכרמים ויינות ביתן בשדרות עמק החולה. הוועדה אישרה ליוחננוף תוספת בנייה של שטחי שירות בקומת החניון של המתחם בהיקף של 500 מ"ר שמיועדים למחסנים. חבר המועצה מויש לוי אמר כי "לא מדובר בהגדלת שטח החנות ולכן לא תהיה כאן הפרעה לשכנים".

יינות ביתן קיבלה אישור לתוספת בנייה של 76 מ"ר שטח עיקרי ועוד 65 מ"ר שטחי שירות שמיועדים למחסנים. לגבי השטח העיקרי גם כאן לא מדובר בהגדלת שטח החנות אלא בעיקר סגירת שטח מקורה הצמוד לחנות. לדברי מויש לוי, "זו סגירה שתעניק יותר שקט לסביבה כי בעצם הפעולה תפחית את הרעש באזור".

חברת מגה אור ביקשה וקיבלה היתר לגבי שלושה מגרשים שבבעלותה בפארק הטכנולוגי, 61, 62 ו- 63ב', כאן מדובר בבקשה להיתר לשינוי קו הבניין עוד בטרם תוכננו המבנים בשלושת המגרשים. לבקשת מגה אור הבקשה נועדה לאפשר למתכננים תיכנון מיטבי יותר של הבניין. הוועדה אישרה את הבקשות במסגרת ההיתרים הקיימים של הגדלות מבנים עד לקבוע בחוק.

היתר נוסף שניתן על-ידי הוועדה הוא לעירייה עצמה - הרחבת כביש 20 בפארק הטכנולוגי, זהו הכביש שנמשך משדרות עמק האלה לכיוון הפארק הטכנולוגי ועד לחווה האקולוגית. כביש זה אמור להיות עורק התחבורה הראשי של הפארק הטכנולוגי.

(new)שלומי תבלינים 18.5.20