(new)ויצו 10.12.19
גן המשחקים לא יהפוך לחניון ציבורי

גן המשחקים לא יהפוך לחניון ציבורי

העירייה התכוונה להרוס את הגן ברחוב ציפורנית כדי לייצר מקומות חנייה נוספים, אך סקר התושבים בשכונה הביא לשינוי ההחלטה

עיריית מודיעין חזרה בה מכוונתה להרוס גן משחקים ברחוב ציפורנית לשם הקמת חניון ציבורי במקום. כך הודיעה השבוע העירייה לתושבי האזור בשכונת הפרחים.

בעקבות תלונות תושבים באזור על מצוקת חנייה בחנה העירייה את האפשרות להרוס את גן המשחקים הוותיק שברחוב ציפורנית ולהקים בו חניון שיגדיל את מספר החניות הציבוריות באזור. בעירייה הסבירו תחילה כי היות ובמרחק קצר מהמקום יש גם משחקים חדש המשמש את ילדי השכונה ניתן להסב את שימושו של השטח הציבורי בציפרונית לטובת הקלה על מצוקת החנייה.

בעקבות הפרסום על כוונת העירייה עלו התנגדויות למהלך מצד תושבי השכונה, אליהם הצטרפו חבר המועצה אבי אלבז וסיעת מודיעין חופשית. בעירייה החליטו לערוך סקר בין התושבים באזור, בו נשאלו האם הם תומכים במהלך ואם לא באיזה נימוק, כאשר לכל בית אב ניתנה זכות הצבעה אחת.

השבוע כתבה העירייה לתושבים אימייל נוסף, ממנו עולה כי 41 בתי אב באזור ענו על שאלות העירייה, כאשר 33 מהם התנגדו למהלך ורק שמונה הביעו בו תמיכה. בין היתר נימקו המתנגדים למהלך בכך שברחוב צאלון הסמוך יש מגרש חנייה גדול, הגדלת עומס התנועה ברחוב והפגיעה בצביונו, כמו גם הפגיעה בשטחים פתוחים וירוקים בשכונה.

לפיכך בעירייה סיכמו כי בהתאם לתוצאות המשאל השטח הציבורי בין רחוב ציפורנית 2-6 לא יוסב לחניון.

מכללת די בי איי