(new)ויקטורי
התחנה המרכזית בדרך להגדלה

התחנה המרכזית בדרך להגדלה

מינהלת אופק הגישה בקשה לקבלת היתר בנייה לתוספת שטחים לתחנה שבכיכר התחבורה • היעד: עוד אולמות המתנה ועוד שטחי מסחר

(צילום ארכיון: דוברות העירייה)

מזה כשנתיים שהתחנה המרכזית של מודיעין פועלת מהמפלס התחתון בכיכר התחבורה וכבר העירייה, באמצעות מינהלת אופק, מבקשת היתר בנייה להגדלת שטח התחנה בעוד שטח של כ-1,800 מ"ר. מדובר בשטח שעל פי הבקשה נמצא "מדרום למסוף נוסעים של מרכז התחבורה ומיועד עבור משרדים/שטחי מסחר/ אולמות המתנה/שטחים בנויים לתפעול התחנה + שיפור הנגישות למבנה באמצעות מדרגות חיצוניות והוספת מעלית".

מינהלת אופק כבר קיבלה את היתר הבנייה מהוועדה המקומית לתיכנון ובנייה (כלומר העירייה עצמה), בכפוף לשורת תנאים שעל אופק למלא בהם אישורים ממשרדי ממשלה שונים, מפיקוד העורף, כיבוי אש ועוד. אם לא תוגש התנגדות לוועדה המחוזית, ההגדלה תצא לפועל.

השטח הנוסף נמצא למעשה בין המפלס התחתון של התחנה המרכזית לכיוון תחנת הרכבת מודיעין מרכז בסמוך למתחם החנויות של "קופיקס" שנמצא במפלס התחתון ליד הכניסה למסוף האוטובוסים.

בשטח הנוסף שקיבלה העירייה ייכלל גם שטח ייחודי שמיועד להקמת חממה טכנולוגית אותה תשכיר העירייה ליזמים ולאנשי הייטק, וגם תקים במתחם מועדון נוער שמיועד לבילויים לבני נוער בערבים ויכלול פעילויות שונות.

(newשלומי תבלינים חדש 13.10.21