(new)ויקטורי
מדד השכונות: מכבים הכי עשירה בעיר

מדד השכונות: מכבים הכי עשירה בעיר

הלשכה המרכזית לסטטיסטיקה פרסמה דוח ממנו עולה כי אחרי מכבים מובילות את הטבלה רעות ושכונת השבטים • בתחתית: משואה, הפרחים והנחלים

אמנם זה לא מפתיע במיוחד, אבל כעת מגיע האישור הרשמי לכך שמכבים ורעות הן השכונות העשירות ביותר במודיעין, כך עולה מדו"ח שפרסמה בשבוע שעבר הלשכה המרכזית לסטטיסטיקה.

המדד החברתי כלכלי לאזורים סטטיסטיים שפרסמה הלמ"ס מתבסס על נתונים משנת 2015, כאשר אזור סטטיסטי הוא "גיאוגרפית קטנה ובעלת מאפיינים אחדים בתוך יישוב" – כאשר הכוונה היא לשכונות השונות שנבדקו ביישובים המונים מעל לעשרת אלפים תושבים. כל שכונה מונה בדרך כלל בין 3,000-5,000 תושבים.

הרמה החברתית-כלכלית של האוכלוסייה נמדדה על פי 14 מאפיינים, שכוללים בין היתר הרכב דמוגרפי, השכלה וחינוך, רמת חיים, תעסוקה וגמלאות. מדובר באותם מאפיינים שמשמשים את הלשכה עבור המדד הסוציו אקונומי של הרשויות המקומיות. המדד לאזורים סטטיסטיים חושב בצורה זהה לחישוב המדד הסוציו אקונומי של ישובים בתוך מועצות אזוריות.

כצפוי, כל השכונות במודיעין דורגו באשכול סוציו-אקונומי גבוה (8-9), כאשר לכל שכונה ניתן גם ערך מדד ודירוג. כאמור, את טבלת השכונות בעיר מובילות מכבים ורעות, המחולקת לשני אזורים. רעות המשוייכת לאשכול סוציואקונומי 9, זכתה לערכי מדד של 2.377 ו-2.393, שהקנו לשני האזורים ביישוב את הדירוג 1611 ו-1612. מכבים המובילה את דירוג השכונות במודיעין, זכתה לערך מדד של 2.466 ודירוג של 1616.

השכונה השלישית הכי עשירה במודיעין היא שכונת השבטים, שקיבלה ערך מדד של 1.392 ודירוג של 1396. את המקום הרביעי תופס אחד האזורים בשכונת הנחלים בעיר (שחולקה לשלושה), עם נתונים של 1.352 ודירוג של 1379.

את תחתית הרשימה במודיעין, אף על פי שגם שכונות אלו מדורגות באשכול הסוציואקונומי 8 הגבוה, נמצאות השכונות משואה (מחולקת ל-2 אזורים), הפרחים (2 אזורים) והנחלים (3 אזורים).

אזור 13 בשכונת משואה זכה לדירוג הנמוך ביותר – 1234 עם ערכי מדד של 1.036, אחריו ברשימה אזור 12 בשכונת הנחלים – 1267 ו-1.109 ובמקום השלישי בתחתית הדירוג נמצא אזור 16 בשכונת הפרחים עם נתונים של 1271 ו-1.118.

חמשת האזורים העשירים ביותר בארץ הם: מגדלי פארק צמרת בתל אביב, שכונת צהלה הוותיקה בתל אביב, שכונת דניה היוקרתית בחיפה, כוכב הצפון בסמוך לשדה דוב בתל אביב ושכונת גולן נווה רום ברמת השרון.

חמשת האזורים העניים ביותר הם שכונת רמת אלחנן בבני ברק, האזור שבין השכונות יד אליהו וכפר שלם בתל אביב, קריית הרמ"א, רמת התנאים בבית שמש, שכונת מאה שערים בירושלים וקריית דגל התורה במודיעין עילית.

(new)בשר בכפר, מוזל בכפר 26.8.20