(new)דיור מוגן 6.2.20
נפתחה היציאה משכונת נופים לכביש 431

נפתחה היציאה משכונת נופים לכביש 431

העירייה הודיעה על על חיבור השכונה לציר התנועה המרכזי, כאשר במקביל נמשכות העבודות להשלמת הגשר שיחבר את נופים לציפורים

(צילום: דוברות העירייה)

שכונת נופים התאכלסה לאחרונה במשפחות הראשונות, והשבוע נפתח גם ציר התנועה המחבר אותה לכביש 431 הסמוך.

מעיריית מודיעין נמסר כי במקביל נמשכות העבודות להקמת ציר התנועה שיחבר את השכונה החדשה עם שדרות החשמונאים, הצפויות להסתיים בתוך מספר שבועות. כמו כן ייפתח בקרוב חיבור נוסף לשכונה, עם השלמת העבודות להקמת הגשר שיחבר בין השכונות נופים וציפורים. עוד נמשכות העבודות לחיבור המחלף החדש מול הכניסה המזרחית למרכז עינב בפאתי העיר.

כל זה הוא חלק מעבודות הפיתוח המואצות בשכונה החדשה המבוצעות בידי החברה הכלכלית, ביניהן הקמת גינות ציבוריות, גינון הכיכרות ועוד. עוד נמסר כי הסתיימה בניית 12 גני ילדים המיועדים להיפתח בשנת הלימודים הבאה, כאשר העבודות לבניית בית הספר היסודי בשכונה נמצאות בשלבי הגמר של בניית שלד המבנה.

(new)עידן הפרזול 13.1.20