(new)ויקטורי
מתחת לרדאר

מתחת לרדאר

הפעילות המודיעינית מתרחשת מתחת לרדאר וטוב שכך. לעומתה הפומביות והיח"צ שפוליטיקאים עושים בתוצאות של השימוש במודיעין האיכותי כדי לקושש רווחים פוליטיים היא לא במקומה

עם ישראל צריך להצדיע למי שאחראי להפקה של מודיעין מוצלח כל כך המאפשר לחיל האוויר ולכוחות צה"ל לפעול במדויק במדינות אויב הנמצאות מעבר לגבול ובעיקר אלה הנמצאות מאות קילומטרים מאיתנו.

היכולת הכירורגית של צה"ל וכוחות הבטחון לפגוע בחיזבאללה, באיראן ולהגיע עד למעמקי עיראק היא מרשימה בכל קנה מידה ומעוררת השתאות בקרב מעצמות העל וגורמי ביון בכל רחבי העולם. היא בעיקר מדהימה את אויבנו הניצבים פעורי פה מול היכולת הדמיונית שלנו.

הפעילות המודיעינית מתרחשת מתחת לרדאר וטוב שכך. לעומתה הפומביות והיח"צ שפוליטיקאים עושים בתוצאות של השימוש במודיעין האיכותי כדי לקושש רווחים פוליטיים היא לא במקומה, אם לנקוט לשון המעטה.

יש לחזור לעמימות הביטחונית בכל הקשור לפעילות של צה"ל וחיל האוויר ויפה שעה אחת קודם בבחינת אל יתהולל חוגר כמפתח... בכלל מן הראוי שננקוט מדיניות של צניעות בכל הקשור להצלחות שלנו.

את המודיעין המדהים הזה כולל הארכיון האיראני על הדיסקים שבו בנושא פיתוח הנשק הגרעיני עושים מיטב בחורינו, ימים ולילות בחלק מהמקרים תוך סיכון חיים ממשי. החבורה המופלאה העוסקת בכך היא מגש הכסף של המדינה בעידן הזה. בתקופה שבה אנו חווים רוע, רשע ונקמנות במרחב הפוליטי-ציבורי שלנו החיילים האלמונים העומדים על המשמר הם אלומת אור עצומה במיוחד לאלה בינינו המאבדים תקווה וחוזים שחורות.

דווקא בימים אלה שהמדינה מתמודדת בחמש חזיתות שונות מול מדינות עויינות וארגוני טרור כמו החמאס והחיזבאללה ובמיוחד כאשר המציאות שברירית כל כך וכל טעות או מהלך לא מחושבים עלולים להסתיים באירוע בטחוני רחב ואפילו מלחמה- מן הראוי וההכרח לנהוג במחשבה תחילה ולא להיגרר לקולות העולים מהקצוות הקיצוניים לשרוף את המועדון ולצאת אליי קרב.

חוסנה של מנהיגות נמדדת לא במהירות התגובה אלא בבהירות המחשבה, ההיגיון וההרתעה. זה הזמן וזו השעה שבהם קברניטי המדינה מצווים לדחות רעשים של פעמוני מלחמה ולהתרכז אך ורק בטובת העם והמדינה.

(new)שלומי תבלינים 18.5.20