(new)ויקטורי
מי אחראי לעץ שקרס?

מי אחראי לעץ שקרס?

תושב מודיעין תובע את העירייה לאחר שסירבה לפצות אותו על נזק שנגרם לרכבו

תושב העיר שמכוניתו ניזוקה לאחר שעץ קרס עליה תובע מהעירייה פיצוי בסך 17 אלף שקל. הוא פנה לבית המשפט לאחר שדרישתו הישירה נענתה בסירוב.

האירוע התרחש בחודש מרץ השנה. המכונית - רנו קליאו משנת 2018  - חנתה ברחוב לבונה ליד בניין מס' 5 כאשר קרס עליה העץ. התושב טען כי "בנסיבות המקרה מתיישב הדבר יותר עם רשלנותה של העירייה אשר בפיקוחה היה מצוי העץ שקרס על רכבו. רשלנותה של העירייה התבטאה בכך שלא טיפלה בעץ כנדרש, לא ביצעה פעולות תחזוקה, לא דאגה כי העץ מתוחזק כנדרש לצורך מניעת אירוע מסוג אירוע הנזק נשוא התביעה, ולא פיקחה כראוי על מנת לוודא כי העץ אינו מהווה משום מפגע". התובע מציין כי עקב התאונה וסירובה של העירייה לפצותו נגרמו לו נזקים הכוללים בין היתר את ירידת ערך הרכב.

מהעירייה נמסר לתובע כי "מבדיקתה עולה כי העצים במקום התאונה ברחוב לבונה מתוחזקים ומטופלים באופן קבע ושוטף ואף מבוצעות ביקורות ובדיקות בנושא הגיזום מעת לעת. לאור האמור בנסיבות האירוע העירייה לא התרשלה במקרה הנדון".

(new)שלומי תבלינים 18.5.20