(new)ויצו באנר עליון 20.1.20
המזריק אינו רופא

המזריק אינו רופא

ראשי "טרם" זומנו לשימוע בפני מנכ"ל משרד הבריאות שטוען: "נמצאו ליקויים חמורים ובהם מתן יעוץ חיסונים וביצוע חיסונים ע"י פרמדיקים וסטודנטים במקום רופא או אחות" • הטענות מתייחסות לחיסונים הניתנים לטיילים היוצאים לחו"ל והן מתייחסות לסניפים במודיעין, אשדוד וראש העין • טרם: "הצגנו בשימוע מענה נרחב לכל הטענות שהועלו והפרכנו אותן"

ביום ראשון השבוע קיים סמנכ"ל משרד הבריאות פרופ' איתמר גרוטו, שימוע לאנשי מרפאת טרם במודיעין. זאת לאחר שהועלו נגד המרפאה טענות על ליקויים ואי סדרים בכל הקשור במתן שירות בתחום החיסונים ליוצאים לטיולים לחו"ל.

קדמו לשימוע בדיקות שערך המשרד בעקבות תלונות שהגיעו אליו בעיקר בתחום מרפאת החיסונים. מירב התלונות נגעו בכך שחובשים ולא רופאים העניקו ייעוץ לגבי החיסונים שיש לקחת למי שיוצא לחו"ל, למרות שהסמכות למתן ייעוץ כזה הוא בידי רופאים בלבד.

דובר משרד הבריאות העביר ל"מודיעין News" את התגובה הבאה: "משרד הבריאות ערך בקרות במרפאות 'טרם' לחיסוני מטיילים וביניהם במרפאת 'טרם לחיסוני מטיילים' במודיעין. נמצאו ליקויים חמורים ובהם מתן יעוץ חיסונים וביצוע חיסונים ע"י פרמדיקים וסטודנטים לרפואה. יעוץ חיסונים יכול להינתן רק ע"י רופא או אחות שהוכשרה לכך. חב' טרם זומנה לשימוע היום ולאחר השימוע משרד הבריאות יחליט כיצד לפעול".

מי שהציף את הנושא הוא ד"ר נתן חביב, רופא לשעבר במרפאה. יש לציין כי ד"ר חביב פוטר מהמרפאה לפני כשנה והוא מצוי במאבק משפטי מול "טרם". לדבריו – פיטוריו נגרמו משום שהעביר למשרד הבריאות חומרים המצביעים על ליקויים.

לפי ד"ר חביב הליקויים במרפאות "טרם למטייל" נחשפו בשלוש מרפאות: במודיעין באשדוד ובראש העין. חביב: "ניתנו מרשמים מזוייפים לחיסונים בין השאר למחלת המלריה ולטיפול נגד מחלת גבהים, חיסונים אלה ניתנים ע"י פרמדיקים במקום רופא מורשה וכן ניתנים חיסונים ללא הוראת רופא ובניגוד לנהלים של משרד הבריאות".

במקביל הגיש ד"ר חביב תלונה רשמית במשטרה נגד "טרם" בעניין זה. הוא מוסיף: "התלונה נחקרת בתחנת מודיעין בתיק מספר 367916/19 ובידי החוקר עדי רון. כל הפרטים כולל הקלטות ומסמכים וסרטוני וידיאו משלוש המרפאות של טרם למטייל הועברו למשרד הבריאות ולמשטרת ישראל במודיעין".

מ"טרם" נמסר בתגובה לאחר השימוע: "טרם הציגה מענה נרחב לכל הטענות שהועלו והפריכה אותן. טרם מבצעת כל העת בקרה איכותית ותמשיך להעניק שירות מסור ומקצועי".

(new)עידן הפרזול 13.1.20