(new)ויקטורי
סכנה בדרך לבית הספר

סכנה בדרך לבית הספר

מחקר של "הסדנה לידע ציבורי" מיפה את בתי הספר במודיעין לפי שכיחות תאונות הדרכים שאירעו בדרך אליהם • במקום הראשון - "האלה" עם 12 נפגעים בין השנים 2014-2018

בתמונה: בית הספר האלה - מוביל את הרשימה (צילום: דוברות העירייה)

מהם בתי הספר במודיעין שהדרכים המובילות אליהם הכי מסוכנות להולכי רגל? מחקר חדש של ה"סדנה לידע ציבורי" מיפה לאחרונה את כל מוסדות החינוך בישראל ודירג אותם על פי מספר תאונות הדרכים בהן נפגעו הולכי רגל עד גיל 19 בסמוך אליהם.

המחקר הצליב את מיקומי מוסדות החינוך ברחבי הארץ עם נתוני תאונות הדרכים מהלשכה המרכזית לסטטיסטיקה ודירג את בתי ספר לפי כמות תאונות הדרכים סביבם. במסגרת המחקר נספרו סביב כל מוסד לימודים תאונות הדרכים בין השנים 2014-2018 בהן נפגעו הולכי רגל עד גיל 19. סביבת מוסד הלימודים הוגדרה כריבוע בשטח של 1 קמ"ר, שבמרכזו מוסד הלימודים.

מטרת המחקר היא לברר מהן הדרכים המסוכנות בדרך למוסדות החינוך בישראל, להזהיר את הציבור מהסכנה בדרכים ולהביא ליצירת לחץ ציבורי כלפי הרשויות על מנת שינקטו באמצעים לשיפור התשתיות. כדי להגשים חזון זה אימצו בפרויקט את ״חזון אפס הרוגים״, והדו״ח המלא מציג גם פתרונות תשתיתיים לתיקון ליקויים, ותמונות המראות בפועל כיצד הולכי רגל נאלצים להסתכן בשל תשתיות לקויות.

את רשימת בתי הספר בעיר שהדרכים אליהם מסוכנות עבור הולכי הרגל מוביל בית הספר האלה, בו נפגעו 12 הולכי רגל בתקופה שנבדקה. אחריו ברשימה נתיב זבולון, עירוני ב' ואסיף עם עשרה נפגעים, ובתי הספר קשת, עידנים והדמוקרטי עם תשעה נפגעים. עוד ברשימה ברנקו וייס ועירוני א' עם שמונה הולכי רגל שנפגעו.

"המטרה שלנו היא לא להצביע על בית הספר ולהגיד שהוא יותר מסוכן מהשני, אלא להגיד: פה התרחשו הרבה תאונות, אם היו מיישמים את הצעדים של חזון אפס, רובן או כולן היו יכולות להימנע", אומרת עתליה אלון, מנהלת המחקר והפיתוח בפרויקט ANYWAY. גל רייך, מייסד הפרויקט, אמר כי אף אחד מהצעדים של חזון אפס לא דורש תקציבים שלא קיימים ברשויות. "כבר היום ישנו תת־ניצול משמעותי של תקציבים המיועדים לשיפור הבטיחות בדרכים. תחום שגם בו אנחנו מתכוונים לטפל על ידי סיוע לרשויות במיצוי המענקים המגיעים להן".

(new)בשר בכפר, מוזל בכפר 26.8.20