(new)ויקטורי
מועצת העיר אישרה פרוייקטים נדל"ניים בעיר בהיקף של כמעט 35 מיליון שקלים

מועצת העיר אישרה פרוייקטים נדל"ניים בעיר בהיקף של כמעט 35 מיליון שקלים

אולם כדוריד ומקווה בשכונת הכרמים, הם בין הפרוייקטים שאושרו במועצת העיר

(צילום: מתוך ויקיפדיה)

בסעיף התקציבי הכינוי הוא תב"ר ( תקציב בלתי רגיל) שמתווסף לתקציב השנתי הרגיל של העירייה, בדרך כלל ממקורות חיצוניים, ממשרדי הממשלה או מפעל הפיס או אפילו תורם גדול שפותח את הלב והכיס. כמעט כל הפרוייקטים הגדולים בתחום הבינוי בעיר מגיע מסעיף התב"רים שהפך לכלי פיננסי יעיל ומשמעותי מאד בעבודת העירייה. כך היה גם השבוע, כשמועצת העיר אישרה מספר סעיפי בינוי ופיתוח במסגרת תב"רים שהונחו על שולחנה, בהיקף של כמעט 35 מיליון שקל.

מדובר בין השאר בתוספת של שלושה מיליון שקל לפארק המים החדש שנבנה בקצה שדרות עמק זבולון באזור התעסוקה. כסף זה מיועד להצטיידות פארק המים עבור חדר הכושר והבריכה. 15 מיליון שקל הוקצבו לבניית אולם כדוריד עם אלף מקומות. 4.6 מיליון שקל אושרו לפיתוח כביש הגישה החדש לבית העלמין של העיר שבו כבר מתבצעות עבודות הרחבה בהיקף גדול. זהו פרוייקט שמתקצבת רשות מקרקעי ישראל שכבר העבירה לו 9.3 מיליון שקל.

9.5 מיליון שקל אושרו כתוספת תקציבית להקמת בניין אגף ההנדסה והחברות העירוניות במע"ר החדש של העיר. בסה"כ הוקצבו להקמת המבנה 14.5 מיליון שקל. עוד 1.9 מיליון שקל אושרו להקמת מקווה חדש ברחוב סיון בשכונת הכרמים. כמחצית הסכום מגיע ממשרד הדתות ומחצית נוספת מקרן הפיתוח העירונית של מודיעין.

(new)שלומי תבלינים 18.5.20