(new)ויקטורי
צו הפסקת עבודה לשבעה אתרי בנייה בעיר

צו הפסקת עבודה לשבעה אתרי בנייה בעיר

פקחי משרד העבודה שוב פשטו על אתרי בנייה במודיעין ומצאו ליקויים • במקרה של פארק המים מדובר בסגירה שנייה בתוך חודשיים

פקחי משרד העבודה ביצעו השבוע ביקורת נרחבת בעשרות אתרי בנייה ברחבי הארץ והוציאו צווי סגירה מינהליים ל-51 אתרי בנייה. ברשימה גם שבעה אתרי בנייה במודיעין: פארק המים שנבנה בפארק הטכנולוגי (שנסגר בצו דומה לפני כחודשיים), אתר בנייה ברחוב המעיין בפארק הטכנולוגי, אתר בנייה ברחוב עמק חרוד, אתר בנייה בשכונת הציפורים ושלושה אתרי בנייה בשכונת נופים.

בין הליקויים הבולטים שנמצאו: אי מינוי מנהל עבודה ואי-הודעה על פעולות בנייה, פיגומים לא תקינים, עבודה בגובה ללא אמצעי מיגון מתאימים, ליקויי חשמל, אי-הימצאות מנהל עבודה באתר ועוד.

(new)שלומי תבלינים 18.5.20