(new)ויקטורי
תושבי אבני חן חסמו את הכניסה לאתר הבנייה במורשת

תושבי אבני חן חסמו את הכניסה לאתר הבנייה במורשת

עשרות תושבים הפגינו הבוקר במחאה על כך שהבטחות העירייה מהשבוע שעבר טרם בוצעו בשטח

(צילום: פרטי)

תושבי שכונת אבני חן העלו הבוקר הילוך במאבקם במטרד האבק העולה מאתר הבנייה של שכונת מורשת. עשרות תושבים הגיעו הבוקר אל הכניסה לאתר הבנייה, הניפו שלטי מחאה וחסמו את הכניסה למקום.

בשעה שמונה וחצי, על פי הסיכום, התפזרו התושבים מהמקום. כזכור, כזכור, תושבי השכונה סובלים מהאבק הרב העולה מאתר הבנייה כבר מחודש יוני, כאשר למרות הבטחות העירייה מספרים התושבים כי עד כה לא נרשמה הקלה משמעותית במצב. במקום פעלה מגרסת סלעים, ממש במרחק של עשרות מטרים בודדים מבית הספר עירוני ה', כאשר בניגוד לנהלים לא הורטב החומר הנגרס. לאחר מספר ידיעות שפרסמנו בנושא, הבטיחה העירייה להגביר את אכיפת הנהלים ואף הייתה אמורה לדאוג בעצמה להרטבת אזור הכניסה לאתר הבנייה. בשבוע שעבר נפגשו כאמור נציגי התושבים עם בכירים בעירייה, שם קיבלו הבטחות לשורת צעדים כמו פריצת דרכים חדשות לאתר הבנייה, הזזת מגרסות הסלעים, הרטבת צירי הנסיעה ועוד.

בשכונה סיפרו כבר כי מספר ילדים סובלים מקשיי נשימה ובעיות בריאותיות אחרות כתוצאה מהאבק הרב האופף חלקים ניכרים מהם. השבוע אמרו נציגי הנהגת ההורים בבית הספר אבני חן כי מלבד הרטבת הכביש לא נעשה דבר מההבטחות שקיבלו בשבוע שעבר. לדבריהם טרם קיבלו לידיהם את לוח הזמנים לביצוע הפעולות שאמורות למזער את המטרד, לא נשלח חצרן בכל בוקר ולא נוקו המזגנים בבתי הספר ובגני הילדים הסמוכים לאתר הבנייה. "כלום לא קרה חוץ מהרטבה. כלום. אנחנו כבר מיואשים", אמרה אחת מנציגות הנהגות ההורים.

מדוברות העירייה נמסר: "העירייה יצאה בתכנית עבודה נרחבת, על מנת לסייע כל הניתן בהפחתת האבק באתר הבנייה. מדובר בגיוס מוגבר של כלל זרועות הביצוע בעירייה – הפיקוח העירוני, הפיקוח על הבנייה, החכ"ל, יחידת איכות הסביבה והניקיון, אשר נרתמים במציאת פתרונות מדי יום לשלב עבודות העפר המאתגר בשכונה של 4,000 יחידות דיור. בתחום האכיפה, מדי יום, פוקדים את השטח בשעות שונות, עובדי הפיקוח על הבנייה, איכות הסביבה והפיקוח העירוני אשר נותנים דו"חות על אי הרטבת כבישי הגישה ונסיעת משאיות ללא כיסוי. הגברת האכיפה גם הובילה לדרישה של העירייה מהיזמים לבצע עבודות לריבוד דרכי הגישה ולהרטיב גם את האתרים והצירים בתוך המתחמים. כמו כן, מבצעים היזמים בפיקוח החכ"ל, טיאוט יומיומי מוגבר בדרכי הגישה.

בתחום הניקיון במוסדות החינוך, הוארכו שעות הניקיון בשטחי מוסדות החינוך ומתבצע ניקיון בחצרות בתי הספר, מדי יום. כמו כן העירייה תתקין על גבי הגדרות בדי יוטה שיסייע למניעת כניסת האבק למתחם בית הספר.

בנוסף, בימים אלה מבצעת החכ"ל עבודות לדרכי יציאה נוספות מהשכונה. מדובר בשתי דרכים חדשות שמטרתן לצמצם תנועת כלי עבודה בסמוך לשכונת אבני חן דבר שיסייע, גם הוא, לצמצום ענני האבק: האחת פתיחת יציאה משכונת מורשת לכביש יהודה המכבי, כמאה מטרים לפני הגשר, מדרום לשכונת אבני חן. עבודות אלה כבר החלו כאשר בשבועות הקרובים ייסלל הכביש שיאפשר יציאה משכונת מורשת לכביש יהודה המכבי. היציאה השנייה מתוכננת לאפשר נסיעה ממורשת לכביש 431. העבודות להכשרת כביש זה נמצאות בעיצומן והן צפויות להיערך מספר חודשים בודדים, כאשר עם השלמת העבודות ייהפך ציר זה לציר המרכזי לכניסה וליציאה של משאיות וכלי עבודה נוספים לשכונה. כמו כן, החכ"ל האריכה את הכבישים המרובדים ביציאה משכונת מורשת, וזאת במטרה לצמצם את מרחקי הנסיעה של כלי העבודה על דרכי עפר."

(new)שלומי תבלינים 18.5.20