(new)דיור מוגן 6.2.20

תביעת נזק רכוש לרכב – המדריך המלא

בכל מקרה של תביעת נזק רכוש לרכב יש לפנות לשירותיו של עורך דין המתמחה בתביעות מסוג זה, על מנת לעבור את התהליך בהצלחה, ולקבל לידיכם את הפיצוי שמגיע לכם

נגרמה לכם תאונת דרכים בזמן נסיעה בכביש או אפילו בזמן חנייה? אם הגעתם אלינו אתם ודאי מתכננים להגיש תביעת נזק רכוש לרכב שלכם, באופן לגיטימי לחלוטין. את התביעות הללו, שהינן בגין נזקי רכב בשל תאונות, יש להגיש לבית המשפט לתביעות קטנות או לבית משפט השלום.

סוגים של תביעת נזק רכוש לרכב

בעקרון, קיימים שני סוגים של תביעת נזק רכוש לרכב והם:

תביעה לנזק ישיר – אלו הן תביעות נזקי רכוש לרכב עבור נזקים שנגרמו כתוצאה מתוצאה. במקרים אלו, חברת הביטוח של האדם הנפגע תהיה זכאית לתבוע את הנזקים מהגורם המזיק, ובשמו. חשוב להבין שבתביעות אלו, ישנה חשיבות אדירה למועד בו בוצעה בדיקה על ידי שמאי; רצוי שזו תיערך כמה שיותר בסמוך למועד האירוע בכדי לשלול לחלוטין את השאלה האם נגרמו נזקים אחרים ללא קשר לתאונה, וקרו אחריה.

תביעה לנזק עקיף – אלו הן תביעות לפיצוי האדם הנפגע, שיכול להיות בעל הרכב ו\או פוליסת הביטוח, בגין הנזקים העקיפים שנגרמו לו בעקבות התאונה, למשל; השתתפות עצמית לירידת ערך, השתתפות עצמית במסגרת הפוליסה, עלות הכינון של הפוליסה, הפסד הנחת היעדר תביעות, אבדן ימי עבודה ונסיעות, אבדן רווחים, עגמת נפש ועוד.

נשאלת גם השאלה, 'מיהו הניזוק בתביעת נזק רכוש לרכב - ובכן, מדובר בשאלה קריטית ביותר מכיוון שהיא זו שקובעת מי יקבל את הפיצוי. ואת מי תובעים? את מי שהזיק לרכב שניזוק. המזיק יכול להיות הבעלים של הרכב, או האדם שנהג ברכב, או המעסיק.

עובדה זו קריטית מכיוון שבתביעות רכב לא בכל הפעמים ברור האם האדם שנהג ברכב הוא גם הבעלים שלו. התביעה תוגש למבצע העוולה, שהוא נהג הרכב הפוגע לרוב. גם במקרים שבהם לא ברור מי נהג ברכב, ישנה הסבירות כי מדובר בבעל הרכב או אדם אחר שקיבל רשות לנהוג בו. במקרים בהם התאונה התרחשה בזמן העבודה, המעסיק יהיה זה שייתבע.

קצת על הפעולות שיש לבצע לאחר תאונת דרכים

במידה וחלילה עברתם תאונת דרכים, זכרו לצלם את פרטי הרכב הנפגע והרכב הפוגע. בקשו את הפרטים המלאים של הנהג שעמו התקיימה התאונה; שמו הפרטי ושם משפחתו, מס' תעודת זהות, טלפון, כתובת, שם חברת הביטוח, סוג הרכב ומס' פוליסה. בדקו האם קיימים עדים לאירוע ובקשו את פרטיהם. צלמו גם את מקום התאונה על מנת להצליח לנתח בהמשך כיצד היא התרחשה ומי אשם – במידה והנהג השני אשם, יש לבקש ממנו אישור בכתב על כך שהוא מודה באשמה. גשו מיד למשטרה ודווחו על התאונה, או קראו לניידת במידה ואינכם מסוגלים להגיע לתחנה בכוחות עצמכם, ואל תשכחו לקרוא לשמאי.

בכל מקרה של תביעת נזק רכוש לרכב יש לפנות לשירותיו של עורך דין המתמחה בתביעות מסוג זה, על מנת לעבור את התהליך בהצלחה, ולקבל לידיכם את הפיצוי שמגיע לכם.

 

(new)עידן הפרזול 13.1.20