(new)ויקטורי
בניגוד לתכנון המקורי - לא ייפתחו כיתות א' בשלוחה החדשה של יחד

בניגוד לתכנון המקורי - לא ייפתחו כיתות א' בשלוחה החדשה של יחד

בשנה הבאה יעבור מתחם גני הילדים החדש של בית הספר אל שכונת הנחלים, ובתכנון הרחבה של מבני המתחם המקורי בנביאים

בניגוד לתכנון המקורי לא ייפתחו כיתות א' בשלוחה החדשה של בית הספר יחד, אלא רק במתחם המקורי בשכונת הנביאים. בנוסף - החל מהשנה הבאה תתמקם השלוחה של יחד, שבה מספר גני ילדים, במתחם גנים שמתפנה בשכונת הנחלים.

בספטמבר 2018 נפתחה לראשונה שלוחה של יחד מחוץ למתחם בית הספר המקורי, כאשר בגן שקמה שבשכונת משואה החל לפעול גן ילדים ובו שלושים תלמידים בגילאי שלוש. השנה התווסף לשלוחה גן נוסף של יחד שמוקם באותו מתחם.

עם פתיחת השלוחה החדשה אמר מויש לוי, מחזיק תיק החינוך במועצת העירייה, כי הכוונה היא לבנות "קמפוס" נוסף של יחד מגילאי הגן ועד תיכון: "למעשה אנחנו רואים שבשנים האחרונות הביקוש לכל המסגרות של יחד עולה על מספר ההיצע. זה תהליך שלא אמור להשתנות לאור העובדה שהעיר הולכת וגדלה ובית הספר  נשאר עם אותו מספר מקומות. לכן הבנו שאין מנוס מלפתוח מסגרת נוספת כזאת והתחלנו בעצם השנה על ידי פתיחת גן לגילאי שלוש. לקראת השנה הבאה אנחנו בוחנים לא רק את הצמיחה של הגן הזה לגילאי ארבע ופתיחה נוספת של גן לגילאי שלוש, אלא גם אופציה של פתיחת הרישום למסלול שיכלול שם גם גן חובה וכיתת א', מה שייצור איזשהו רצף".

אותה כיתה א' תפעל באותו מתחם?

"המטרה בסופו של דבר היא שאם נפתח שם כיתה א' נוספת, מחוץ למבנה הקיים של יחד, זה יהיה ב'קמפוס' החדש. המטרה היא להצמיח בית ספר ולשם אנחנו מתקדמים כדי לתת מענה".

למרות הכוונות המוקדמות של מנהל החינוך, פרסמנו בחודש מאי האחרון כי העירייה לא תפתח השנה כיתת א' לפי התכנון. לוי הסביר: "הרבה מההורים רוצים ללמוד ב'יחד' במתחם המוכר יותר. אלה שבאו מהאזור הגיאוגרפי של דרום ומזרח העיר דווקא כן היו מעוניינים, אבל הרוב עדיין מגיעים מהאזור המערבי. כנראה שעוד לא חלחל להכרה שיהיה מסלול של כיתת א'. בגנים דווקא יש היענות יפה ולכן ייפתחו עוד גנים בשנה הבאה".

בראיון שערכנו לפני כשבועיים עם ראש עיריית מודיעין, התייחס ביבס לנושא ואף אמר כי מתחם יחד המקורי יוגדל: "כל הקומפלקס שנמצא שם של יחד עובר בכלל לשכונת מליבו באופן מלא. כל הרעיון של יחד, כמו גם יזמ"ה למשל, הוא שאין משמעות למיקום ומגיעים אליו לכל העיר. הרעיון הוא לשים אותם במיקום שיישבו כאשכול אחד מלא ובית הספר שלהם, יסודי ועל יסודי, יורחבו ל-24 כיתות ו-36 כיתות. אנחנו לא מתכוונים לעשות פה רשתות".

את בית הספר "יחד", שהיה אז הראשון מסוגו בארץ, הקימה העמותה בשם זה שהחלה את פעילותה בשנת 2000 כיוזמה מקומית של תושבי העיר, ביניהם סגן ראש העירייה כיום מויש לוי ואשתו נילי. בשנת 2001 נחנך בית הספר היסודי של "יחד" וארבע שנים מאוחר יותר התווספה אליו גם החטיבה העליונה השש-שנתית. ב"יחד" מפעילים גם שישה גני ילדים וכעת לומדים במסגרות החינוכיות שלו למעלה מ-1,200 תלמידים.

(newשלומי תבלינים חדש 13.10.21