(new)ויקטורי
איך מכינים קרקע לבנייה? המדריך המלא של אמצ שמש

איך מכינים קרקע לבנייה? המדריך המלא של אמצ שמש

פרטי הקשר של אמצ שמש מובילים אל המומחים המנוסים של החברה, שמהם תוכלו לקבל מידע נוסף על הידוק הקרקע בשיטה המתקדמת ועל עבודות ההכנה באופן כללי

(צילום: PIXABAY)

עולם הנדל"ן הוא תחום מרתק במיוחד, שהתפתח באופן משמעותי בעשורים האחרונים. האפשרויות כיום רבות ומגוונות, וכדי לממש אותן באופן אופטימלי נדרשת עבודה מסודרת ומקצועית, של מומחים בעלי ניסיון. בפרט כך הדבר כשהמטרה היא הכנה של קרקעות כאלה ואחרות לקראת בנייה.

התהליך כולל 4 שלבים, שכל אחד מהם הוא בעל חשיבות רבה.

הדגשים העיקריים הם:

שלב 1 - פינוי פסולת ויישור הקרקע

באופן טבעי על-מנת שניתן יהיה לבנות על קרקע מסוימת היא חייבת להיות גם ישרה וגם פנויה לחלוטין מכל פסולת או מכשול. הכלי שמבצע את החישוף הראשוני של תוואי השטח הוא טרקטור, והוא זה שגם יפנה את הפסולת ויהדק את האדמה. במידת הצורך ישולבו בשלב זה כלים כבדים נוספים, ועוד 2 דגשים חשובים הם גידור מסודר של האתר לפני התחלת פינוי הפסולת ופינויה רק לאתרים שמיועדים לכך.

שלב 2 - חפירות

לאחר שהקרקע פונתה, יושרה והודקה, ניתן לבצע בה חפירות חיוניות שונות. בחלק מהמקרים יכלול שלב זה גם החלפה של האדמה, חלקה או כולה, וזאת על-מנת שניתן יהיה לבנות בשטח באופן יעיל ובטוח.

שלב זה של הכנת הקרקע לבנייה עשוי להימשך גם מספר שבועות, ובאופן טבעי גם לצורך השלמתו נעזרים בצמ"ה (ציוד מכני הנדסי) רלוונטי. פרטי הקשר של אמצ שמש מאפשרים לכם לפנות למומחים המנוסים של החברה הוותיקה ולקבל מידע נוסף לגבי החפירות הנדרשות בכל פרויקט ספציפי.

שלב 3 - תשתיות

השלב הבא של עבודות ההכנה לקראת הבנייה היא הוספת התשתיות. זהו כמובן שלב קריטי, שכן כל מבנה זקוק לשלל תשתיות ובהן ביוב, מים, חשמל ועוד. לצורך הצבת התשתיות הנ"ל נדרשות עוד עבודות חפירה, על בסיס שימוש בכלים קטנים יחסית. התשתית הראשונה היא הביוב, ולשם כך נחפרות שוחות, מונחים צינורות, מתבצע חיבור לתשתית המרכזית ואז הקרקע נסגרת ומהודקת מחדש.

לאחר תשתית הביוב תונח תשתית המים, והבאה בתור היא תשתית החשמל. כשקווי החשמל מונחים במקומם ניתן להמשיך לתשתיות האחרות. שלב זה מתבצע בשיתוף פעולה של אנשי מקצוע מתחומים שונים.

שלב 4 - הידוק אחרון וגימור

כאמור, כבר בשלב הראשון התבצעו פעולות ליישור והידוק הקרקע, אולם מאחר שתוך כדי השלבים הבאים נעשו חפירות שונות, נדרש הידוק מחדש. עוד קודם לכן מפוזרות שכבות קרקע על-ידי טרקטור ומושקות, ומי שמבצע את ההידוק הסופי הוא מכבש ייעודי. השיטה המקובלת כיום לביצוע פעולה זו נקראת הידוק דינמי והיתרון העיקרי שלה הוא האפשרות להשלים אותה תוך זמן קצר בזכות תכנות מראש של כל הנתונים הרלוונטיים לתוך מחשב המכבש. במידת הצורך ניתן גם לבצע פעולות נוספות במקביל לפעולה של מכבש ההידוק וכן לחזק באופן מידי אזורים חלשים. פרטי הקשר של אמצ שמש מובילים אל המומחים המנוסים של החברה, שמהם תוכלו לקבל מידע נוסף על הידוק הקרקע בשיטה המתקדמת ועל עבודות ההכנה באופן כללי.

(new)שלומי תבלינים 18.5.20