(new)ויקטורי
מחליקה סדרתית

מחליקה סדרתית

תושבת העיר תובעת רשת מרכולים ואת חברת הנקיון שלה, לאחר שבשני ביקורים שלה בסניף היא החליקה על רצפה רטובה ונפצעה

לתושבת מודיעין בת 53 לא היה מזל כנראה. עובדה שהיא נקלעה פעמיים באותו סניף של רשת מרכולים גדולה באזור מודיעין לסיטואציה שבה היא הגיעה לסניף לבצע את הקניות בדיוק כשאנשי חברת הניקיון סיימו לשטוף את הרצפות בסניף. האישה החליקה, נפלה ונפגעה פעמיים בתוך מספר חודשים ממש באותו המקום, התאונה הראשונה אירעה ביום 24 למרץ שנת 2015 והתאונה השנייה אירעה כעבור מספר חודשים בחודש אפריל 2016. "שתי התאונות אירעו בשל רטיבות שהייתה בחנות", אומר עו"ד אלי ימיני, ממודיעין שהאישה ביקשה ממנו לייצגה בתביעה נגד רשת המרכולים וחברת הניקיון.

לגבי התאונה הראשונה מספר עו"ד ימיני כי "התובעת נכנסה לחנות וניגשה למקררי מוצרי החלב, שם החליקה על הרצפה. בדיעבד התברר כי במקום נשפך מעדן חלב  הרשת וחברת הניקיון לא דאגו לנקות את שאריות מעדן החלב או חומרי הניקוי שהיו שם והדבר גרם להחלקה ולנפילתה של האישה. חברת הניקיון ורשת המרכולים סיכנו את הקונים, לא עשו שימוש באמצעי בטיחות נאותים הנדרשים בנסיבות העניין לשם מניעת תאונה מהסוג הנדון. הנתבעות לא פיקחו על השוהים בחנות ובכלל זה על התובעת, הנתבעות ו/או מי מטעמן לא הנהיגו כללי בטיחות ו/או הנהיגו כללי בטיחות בלתי מספיקים ו/או לא אכפו כללי בטיחות ו/או לא פיקחו על קיומם של כללי הבטיחות".

כתוצאה מהנפילה נגרמו לאישה פגיעות קשות, כולל בקע דיסק באחת החוליות בגבה והיא נזקקה לטיפולים וכן לפיזיותרפיה. אבל לא חלפו אלא מספר חודשים בעוד האישה לא הספיקה עדיין לגבש תביעה נגד רשת המרכולים היא שוב נכנסה לאותו סניף וערכה קניות. במהלך הקניות היא פנתה להיכנס לשירותים שבסניף אבל בדרכה החליקה שוב, והפעם על שלולית מים שהיתה במעבר ונפלה. במקרה זה היא ספגה פגיעה בצידו הימני של גופה מהרגל דרך השוק ועד לכתף ימין ונזקקה במשך כחצי שנה לטיפולים.

האישה תבעה את המרכול ואת חברת הנקיון באמצעות עו"ד ימיני ובימים אלה הם מצפים לתחילת המשפט.

(new)בשר בכפר, מוזל בכפר 26.8.20