(new)דיור מוגן 6.2.20
האריזה היא שקובעת

האריזה היא שקובעת

חברת מגה אור רוכשת בכ-62.7 מיליון שקל מחצית ממתחם תעשייה בן 80 דונם בנגב, בו נמצא מפעל ייצור הקרטונים של חברת קרגל

צחי נחמיאס (צילום באדיבות מגה אור)

חברת הנדל"ן המניב מגה אור מצרפת לתיק הנכסים שלה עוד נתח משמעותי מחטיבת קרקע בדרום ועליו המפעל לאריזות קרטון גלי של חברת קרגל. לאחר מו"מ עם חברת קרגל, חברה המייצרת אריזות קרטון מהגדולות בישראל, נחתם ההסכם שעל פי תקבל מגה אור לבעלותה מחצית מהקרקע והמבנים שעליו. המתחם והמבנים נמצאים באזור קיבוץ להבים שבנגב הצפוני ובתמורה תשלם מגה אור סך של 62.7 מיליון שקל לקרגל.

בסכום העיסקה מגולמים 21 מיליון שקל שהם מחצית מהלוואת בעלים בגובה 42 מיליון שקלים. מגה אור תיקח על עצמה את ההתחייבות על מחצית הלוואת הבעלים והתחייבה להחזיר את הלוואת הבעלים, כך שסך כל העיסקה מהווה 42 מיליון שקלים עבור מחצית ממניות החברה בלהבים ועוד 21 מיליון התחייבות מחצית הלוואת הבעלים.

מפעל ייצור אריזות הקרטון של קרגל נמצא על במתחם וימשיך לפעול כרגיל. מגה אור למעשה תשכיר לקרגל את חלקה במבנה ובשטח הבנוי של כ-40 אלף מ"ר, בשכירות לתקופה ארוכה של 15 שנים לפחות עם שתי אופציות להמשך השכירות כל תקופה של עוד חמש שנים. בסך הכל קרגל תוכל לשכור ממגה אור את המבנה והשטח למשך עשרים וחמש שנים (פחות חודש אחד).

מההודעה לבורסה שהעבירה מגה אור  נמצא כי מגה אור תקבל מקרגל דמי שכירות חודשיים בסך 1,012,500 שקלים בחודש צמודים למדד, מה שמעמיד את תזרים המזומנים הכולל שייכנס לקופתה של מגה אור על יותר מרבע מיליארד שקל. זאת לפני הצמדות ועידכוני שכירות. על פי נתוני השכירות, בתוך כחמש שנים יכסו דמי השכירות שמגה אור תקבל מקרגל את ההשקעה בעיסקה.

(new)עידן הפרזול 13.1.20